INRIKES. Miljöpartiet ställer sig nu på samernas sida och kallar det för ett historiskt övergrepp när svenskar på 1600-talet ”invandrade” till Sápmi.

Igår på den internationella dagen för världens urfolk gick Miljöpartiet ut och krävde att Sverige startar en sanningskommission för att utreda vilka brott den svenska staten har begått mot samerna och inleda en försoningsprocess.

— Det är dags att vi gör upp med vår historia. Hur staten har koloniserat Sápmi och berövat samerna den mark som varit deras, säger Alice Bah Kuhnke (MP).

Det Kuhnke syftar på är situationen på 1600-talet när staten annonserade att svenskar kunde få mark i Sápmi i utbyte mot skattefrihet i 15 år. Syftet var att med subventioner få människor att flytta för att i nybyggaranda befolka och kultivera de nordvästra regionerna av landet.

Samtidigt som Miljöpartiet idag verkar för att få allt fler främlingar att komma och bosätta sig i Sverige, så kallar man alltså svenskars flytt och bosättning i de norra delarna av sitt eget land för ett ”historiskt övergrepp”.

Kuhnke kallar vidare statens förhållande till urfolket samerna för ”ett mörkt kapitel i vår gemensamma historia” och rasar mot statliga övergrepp mot samerna, däribland ”tvångsförflyttningar och rasbiologiska undersökningar”.

Källa:
Miljöpartiet kräver sanningskommission för övergrepp mot urfolket samerna


  • Publicerad:
    2018-08-10 10:00