ETNOCENTRISM. 9 av 10 renskötare upplever att de utsätts för rasism, enligt en ny rapport från Umeå universitet. Nu ska rasismen bekämpas genom att öka kunskapen om varför det är viktigt att urfolk har större rättigheter än de folkgrupper som betraktas som invandrare.

En ny rapport från Centrum för samisk forskning i Umeå, som drivits igenom på initiativ av den Socialdemokratiska regeringen via Sametinget, visar att två av tre samer upplever att de blir utsatta för rasism. Bland de aktiva renskötarna är siffran så hög som 90 procent.

En av åtgärderna som rapporten föreslår för att minska rasismen mot samer är att ”höja kunskapsnivån i samhället” om att samer har större rättigheter än övriga svenska medborgare. Detta eftersom de betraktas som ett urfolk och inte nyligen har invandrat till Sverige – som exempelvis afrosvenskar.

Alla urfolk ska enligt internationella regler ha särrättigheter som ska garanteras av lagar, för att skydda dem mot konkurrens från folkgrupper som migrerat till Norden vid ett senare tillfälle.

I samernas fall handlar särrättigheterna framförallt om att slippa konkurrens inom renskötseln. Det ska exempelvis inte vara möjligt för multinationella företag att köpa upp alla renar och sedan hyra in billig arbetskraft från utlandet.

Huruvida särrättigheter i sig kan skapa avundsjuka och i förlängningen rasism har aldrig utretts. Kanske kommer studiens förslag om att öka kunskaperna om etniska gruppers särrättigheter istället att öka rasismen.

Studien har gjorts av Tobias Poggats som är en känd vänsterextremist med HBTQ som hjärteämne. Poggats är en av ledarna för projektet Queering Sápmi, och grundare av HBTQ-samernas första Pride-festival.

Källa:
De flesta samer utsätts för rasism


  • Publicerad:
    2018-10-03 10:45