INRIKES. Efter segern för Girjas sameby i Högsta domstolen förra veckan har reaktionerna varit starka – allt från oro bland jägare och lokalbefolkning till förbittrade kommentarer på sociala medier.

Nöjda representanter från Girjas sameby efter domen i HD. Faksimil Facebook.

Förra veckan kom Högsta domstolens beslut i det uppmärksammade målet mellan staten och Girjas sameby som har pågått i över tio år. Domen slår fast att samebyn har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske inom hela sitt renskötselområde i Norrbotten med hänvisning till urminnes hävd.

Domen orsakade naturligtvis stor glädje bland medlemmarna i den berörda samebyn, och har också skapat optimistisk förväntan hos andra samebyar om att få oinskränkt upplåtelserätt för jakt och fiske inom sina områden.

Men domen har samtidigt orsakat starkt negativa reaktioner hos andra delar av den berörda lokalbefolkningen, såväl jägare och fiskare som andra samer som inte är medlemmar i samebyn. Från att ha åtnjutit fulla rättigheter att jaga och fiska i området ser de sig nu tvungna att förlita sig på samebyns, enligt många, godtyckliga tillstånd.

En som har påpekat detta nya förhållande är Daniel Sanchez, chefredaktör på tidningen Jaktjournalen. Som kommentar till domslutet skriver han i en ledarartikel:

Det är alltså inte Sveriges 20 000 samer som har rätten till småviltsjakten i området. Inte heller de 8 766 samer som registrerat sig i den senaste sameröstlängden, eller de 4 600 renägande samerna. Det är inte sametinget som upplåter jakten, nej, Girjas sameby har fått ensamrätten. Domen gäller alltså 20-talet renskötare i just Girjas, vilket kanske tonar ner folkrättsfrågan en aning.

Sanchez betonar att Girjas stora utmaning nu ligger i hur de väljer att behandla lokalbefolkningen, både svenskar och andra samer. Om Girjas förvaltar jakten på samma sätt som staten har gjort och solidariskt upplåter marken för dem som vill jaga och fiska, så ser han inget problem med domslutet. Det viktiga är att jakten förblir oförändrad.

Detta blir enligt Sanchez ännu viktigare när man tar i beaktande att HD:s prejudicerande dom förmodligen får tillämpning även i andra delar av renskötselområdet. Han skriver:

Med all sannolikhet kommer fler av Sveriges 51 samebyar att följa i Girjas fotspår […] Samebyarna förfogar över en tredjedel av Sveriges yta, så konsekvenserna kan bli ofantliga.

”Hat” kan påskynda pro-samisk lagstiftning
Efter domen i HD har kulturminister Amanda Lind (MP) gått ut och fördömt ”det hat som förekommit mot samebymedlemmar”, som hon uttrycker det. Hon syftar bland annat på inlägg som har gjorts på sociala medier den senaste veckan.

— De hot och den rasism som vi har sett de senaste dagarna är fruktansvärt. Det gör mig förbannad. Det är viktigt att kraftfullt markera mot detta. Rasism mot samer har inget att göra i vårt samhälle, säger Amanda Lind.

Hon lovar nu att lägga fram ett lagförslag för ökat samiskt inflytande efter sommaren.

— Vi är överens i regeringen om att införa en konsultationsordning för att stärka samernas inflytande och delaktighet i processen om markfrågor, säger Lind.

Förslaget har dock redan fått kritik från samiskt håll, bland annat från Kiruna sameförening, som menar att det inte är tillräckligt att konsultera exempelvis en sameby om en ny gruva, utan utgångspunkten ska vara att samerna ska ha självstyre över sina angelägenheter.

Även den samiska artisten Sofia Jannok tar nu till kamp mot ”samehatet”. Med hashtaggen #Backagirjas uppmanar andra att inte godta hatet mot samer på sociala medier.

Generellt handlar det ”näthat” Jannok syftar på om påstått nedsättande kommentarer om samer som grupp, men även om förtäckta eller direkta hot mot enskilda samiska företrädare, samt hot om att ge sig på och skada renar.

Polisen har också fått in ett tiotal anmälningar om olaga hot utanför nätet. Lars-Ola Jannok, ordförande i Baste sameby i Gällivare, blev hotad av en för honom okänd man i en bil i måndags kväll. Han berättade om händelsen i Sveriges Radio:

— Bland annat skrek han: Kom ni med era renar hit, jag skjuter dem ändå! Jag har redan skjutit sju stycken. Och han skrek att om jag träffar en ensam lapp i skogen kommer jag skjuta honom också. Och då kände jag att nej, det här var droppen.

Lars-Ola Jannok polisanmälde händelsen direkt.

I samhället Puoltsa i Norrbotten, där Girjas samebys ordförande Matti Berg-Blind bor, har okända personer plockat ned Trafikverkets vägskylt med det samiska ortnamnet, Buolža. Berg-Blind säger till SVT att det kan ju vara någon som tagit med sig skylten som en souvenir, men att det mer troligt är någon som velat uttrycka en protest eller ett hot mot samebyns företrädare.

Källor:
Ledare: Glöm inte lokalbefolkningen nu, Girjas!
Amanda Lind: Fruktansvärd rasism mot samer


  • Publicerad:
    2020-01-30 17:10