NORRBOTTEN. Efter Högsta domstolens avgörande att Girjas sameby tar över förvaltningen av all jakt och fiske från staten inom sina domäner har medlemmar i samebyn klagat över en allt mer hätsk stämning. Under helgen upptäcktes att någon skjutit ihjäl sju av samebyns renar och lämnat dem vid vägen.

Efter en drygt tio år lång process kom i januari det slutgiltiga avgörandet från Högsta domstolen om Girjas samebys stämning mot staten, där de krävde att få upplåta all jakt och fiske i det område som samebyn omfattar. Staten förlorade alltså jakt- och fiskerättigheterna över hela området, trots att man äger marken.

Efter domen har samebymedlemmarna uttryckt att de fått motta ”hat” från bland annat lokalbefolkningen i området. Även så kallat näthat mot samer sägs ha ökar efter den uppmärksammade domen.

Under helgen upptäckte också medlemmar i samebyn att någon skjutit sju av deras renar och lämnat dem vid vägkanten.

Till DN hävdar Matti Blind-Berg från Girjas sameby att renarna dött på ett ”plågsamt sätt”. Han berättar också att tjuvjakt på renar inte är ovanligt, men att man vanligtvis brukar ha bråttom att täcka över sina spår. Att rena bara lämnats kvar vid vägen tolkar samebyn som ett budskap.

— Det här handlar om ett utstuderat djävulskap som ska markera på något sätt. Det slår hårt mot enskilda renägare, men att mäta det i pengar är inte grejen. Det handlar om sättet det är gjort på och tanken bakom, att de ger sig på försvarslösa djur som liksom symboliserar oss. Det är så ynkligt att det inte finns på kartan, säger Matti Blind-Berg.

SE ÄVEN: Samebyar och lappkast med tjärade skidor

Emma Lindberg, utredningschef i lokalpolisområdet Norra Lappland, kommenterar:

— I kölvattnet av Girjas-domen har tonläget blivit mer hotfullt och hatiskt mot samer både på sociala medier och i samhället generellt. Det har renderat i ett antal anmälningar om brott, i första hand rör de ofredanden, olaga hot och hets mot folkgrupp. De dödade renarna utreds som stöld och skadegörelse, inte brott mot jaktlagen, eftersom djuren är egendom, säger Emma Lindberg.

Lindberg tror samtidigt att anmälningsbenägenheten kan förklara en del av ökningen av påstådda brott mot samer efter Girjas-domen:

— Vi vet att samer är utsatta för andras missaktning i olika former, men vi upplever att anmälningsbenägenheten har ökat med rampljuset som Girjas-domen gett och det tycker vi är bra för att sådant här ska upp till ytan.

Källa:
Hoten ökar mot samer i byn Girjas – sju renar skjutna i helgen


  • Publicerad:
    2020-02-26 14:45