SAMER Fyra samebyar ska försöka bli tilldelade ensamrätt på jakt och fiske. De menar att enda sättet för dem att få sina ”rättigheter” är genom domstolen.

Efter den för Girjas sameby framgångsrika domen som kom 2020 där det fastslogs att samebyn har ensam upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske är det nu fler samer som önskar samma särbehandling. Fyra samebyar – Ran, Sirges, Tjerusj och Baste – menar att samma rätt ska gälla alla samebyar i Lappland. Trots att de får medhåll av den av staten tillsatta renmarkskommitén, så har ännu inga förslag till lagändringar lagts fram.

Vi konstaterar att det uppenbarligen finns en ovilja från politiskt håll att acceptera rättsläget. En politisk lösning som respekterar ­Högsta domstolens dom och de samiska rättigheterna verkar vara långt borta

Så skriver samebyarnas representanter enligt SVT.

De fyra samebyarna kommer att lämna in varsin stämningsansökan i ärendet. De menar att det är det enda sättet för dem att få ”erkännande och respekt för våra rättigheter”.