RASVETENSKAP. Det har visat sig att ett protein som finns hos var tredje europé – men inte hos afrikaner – har en förebyggande effekt mot coronaviruset. Proteinet är ett genetiskt arv från neandertalarna. 

En studie som har publicerats i Nature Medicine avslöjar att var tredje europé bär på protein som har en skyddande effekt mot coronaviruset.

Dessa protein bedöms vara ett arv från neandertalarna, och har funnits hos européerna sedan tiotusentals år tillbaka. Detta saknas dock hos afrikaner, eftersom afrikanska raser inte har någon koppling till neandertalarna.

Proteinet kallas OAS1, och personer som bär på proteinet har enligt studien fått mindre symptom och mindre andningssvårigheter när de har haft coronaviruset.

Studien har letts av forskaren Johan Normark från Umeås universitet.

— Detta öppnar mycket spännande möjligheter. Det finns redan idag behandlingar som ökar nivåerna av det specifika proteinet i kroppen. Nu kan vi gå vidare och undersöka om de även kan användas mot covid-19, säger Normark i ett utskick.

Studien baserades på 14 000 personer som smittats med corona, där man tagit 1,2 miljoner kontroller. Gemensamt för de flesta som upplevde lindrigare symptom bar på proteinet OAS1.


  • Publicerad:
    2021-03-10 17:20