LAGSTIFTNING. I England och Wales föreslår Straffrådet att människor med ”mild grad av efterblivenhet” ska slippa straff, även för våldsbrott. Det innebär att rasfrämlingar från bland annat Afrika ofta kommer att slippa straff eftersom de har så låg IQ.

Eftersom den svarta rasen har lägre generell IQ, kommer rasfrämlingar i England och Wales att bokstavligen komma undan med mord om de nya riktlinjerna tillämpas.

Det låter som fake news, men är på riktigt: Straffrådet (The Sentencing Council) för England och Wales har tagit fram nya riktlinjer där det föreslås att lågintelligenta människor ska slippa påföljder för begångna brott, inklusive våldsbrott.

Tidigare har man haft som praxis att råda domstolarna att bedöma rasfrämlingar milt eftersom de som ”rasifierade” kan antas ha råkat ut för rasism som påverkat deras beteende och därmed inte gjort dem fullt ansvariga för sina handlingar.

Nu går Straffrådet för England och Wales ett steg längre: Människor som har begränsad mental förmåga eller inlärningssvårigheter, posttraumatisk stress eller demens kan slippa stränga påföljder, som fängelsestraff.

Det gäller också personer som är eller kan bli diagnosticerade med autism och dyslexi. Dessa anses inte heller vara förmögna att i varierande grad – helt eller alls – ta ansvar för sina handlingar, och bör därför få milda eller inga påföljder för sin brottslighet.

De nya riktlinjerna ska bedöma brottslingars ansvarsnivå när de begår brott.

Riktlinjerna föreslår att man skall ta hänsyn till om brottslingens tillstånd vid brottet förvärrades av alkohol eller annat drogbrukande, vilket i så fall kan mildra domarna, och om brottslingen har fått lämplig behandling eller vård i tid så att denne annars hade kunnat slippa begå brott.

Detsamma gäller bedömningar av i vilken grad av ”insikt” brottslingen kan tänkas ha haft om sina handlingar och konsekvenserna därav, när denne begick brottet.

Perfekt lösning för rasfrämlingarna
Låg intelligenskvot (IQ) och andra orsaker till mental retardation är med de nya riktlinjerna en tillgång och innebär en fördel när man ställs inför skranket.

— Enligt bedömningar av mental efterblivenhet innebär ”en mild grad av mental retardation” en intelligenskvot på mellan 55 och 70, säger Sven Longshanks på Radio Aryan som hämtat material från tyska World Data Info.

— I Pakistan har man en genomsnittlig IQ på 82. Nigeria ligger på 70. Men det finns många länder som har en lägre genomsnittlig IQ än 70, och alla ligger i Afrika, fortsätter Longshanks.

Rapporten om distributionen av IQ-nivåer anger också att mellan 75 och 80 procent av orsakerna till mental efterblivenhet är ärftliga. De är därmed biologiska. 20-25 procent beror på organiska defekter, som kromosomfel och hjärnskador.

— Så 75-80 procent är ärftligt, biologiskt. Det är det som är rasmässigt. Det innebär att den genomsnittlige nigerianen enligt de nya straffriktlinjerna inte ska sättas i fängelse om han begår våldsbrott, eftersom de har en ”mild grad av mental retardation”.

Eritrea, varifrån Abraham Ukbagabir kommer – mannen som ville hämnas på alla svenskar och högg ihjäl en kvinna och hennes son på Ikea i Västerås 2015 för att de såg svenska ut – är ett land med genomsnittlig IQ på 63. Med samma riktlinjer i Sverige som de nu föreslagna för England och Wales skulle han sannolikt slippa fängelse för dubbelmordet.

— Ekvatorialguinea ligger på IQ 56, fortsätter Longshansks.

Horder av dessa rasfrämlingar med en generellt lägre IQ-kvot flyttar till väst, och Longshanks menar att vänstern har fel när de hävdar att alla människor är skapta likadant.

Det finns stora problem med att ha orättvisa bedömningar av brottslingar där likhet inför lagen sedan länge har upphört att gälla.

Samtidigt som man tänker släppa rasfrämmande brottslingar från Afrika och Mellanöstern fria medan högintelligenta vita människor ska kastas i fängelse för brott, ser ut som en plan för att förstöra ett land: Vita ska låsas in för så lite som rasistiska kommentarer på internet, medan rasfrämmande mördare helst ska gå lösa på stan för att döda varandra och den vita befolkningen, kommenterar Sven Longshanks Straffrådets nya riktlinjer.

Källor:
Proposals for sentencing offenders with mental health conditions published
CRIMINAL MINDS Crooks with low IQ or dyslexia could get let off with softer jail sentences under new guidelines
Judges given new sentencing guidance for criminals with mental illnesses and learning difficulties
The Low IQ ‘Get Out of Jail Free’ Card
IQ compared by countries


  • Publicerad:
    2019-04-11 08:10