UTBILDNING. Vissa raser är mindre framgångsrika rent akademiskt än vita. Detta ska nu brittiska universitet ändra på till år 2025.

I Storbritannien är det fortfarande mest vita människor som går på universitet. Därför sätter vita standarden för studieresultaten.

Den mest intelligenta rasen, den asiatiska, är i minoritet och påverkar därför inte i stor grad den genomsnittliga kvalitén på examinerade studenter.

Alla andra raser som också är i minoritet är dock mindre intelligenta än både asiater och vita. Detta anses numera vara orättvist och därför ska universiteten tvingas att ”stänga utbildningsgapet” mellan de vita respektive de svarta och bruna studenterna.

Universiteten ska enligt ett förslag framlagt i en ny studie från SOAS, Universitetet för Afrika- och Mellanösternstudier i London, få till utgången av läsåret 2024-25 på sig att sudda ut de rasliga skillnaderna i akademiska framgångar i Storbritannien.

Enligt förslaget måste universiteten ”accelerera ansträngningarna” för att afrikanska och arabiska studenter (MENA) ska få samma studieresultat som vita.

Skillnaderna i studieresultat mellan vita och MENA-raser är tvåsiffriga, relativt räknat.

Samlingsorganisationen för Storbritanniens universitet (UUK) och Nationella studentförbundet (NUS) säger att universiteten måste genomföra organisationskulturella förändringar för att MENA-studenter ska kunna ”känna sig mer inkluderade”.

— Vi måste veta var vi ska börja och vad vi måste leta efter. Vi vill att universiteten stödjer oss genom att granska kursplaner, titta på andra fakultetsanställda eller höra med människor som har lyckats i sina karriärer och få dem att komma tillbaka till universiteten för att inspirera våra studenter, säger den så kallade MENA-studenten i sociologi Amna Atteeq som har assisterat vid framställningen av SOAS-rapporten.

Fem kraftsamlingsområden
För att komma tillrätta med de skillnaderna i studieförmåga, föreslås fem åtgärder:

  1. Universitetspersonal ska åtaga sig att minska skillnaderna och utgöra goda förebilder för studenterna.
  2. Samtala med studenterna om ras och kulturer i förändring.
  3. Utveckla inkluderande miljöer där olika raser ska samverka för att se till att MENA-studenter upplever en hög grad av inkluderande.
  4. Samla och analysera data beträffande rasliga skillnader i studieframgång.
  5. Lära sig vad som fungerar – universitet bör dela erfarenheter med varandra om vad som fungerar, och inte gör det.

Organisationen Office for Students (OfS), som inte direkt ingår i en regeringsmyndighet men är knuten till Utbildningsdepartementet, har satt som mål att lärosätena för högre utbildning ska ha raderat skillnaderna mellan vita och andra raser senast till utgången av läsåret 2024-25.

Chefen för SOAS, afrikanen Baroness Amos som tidigare arbetat för FN med bistånd och hjälpinsatser, säger att ”våra universitet är rasligt och kulturellt varierade jämfört med många andra sektorer, men vi håller på att tappa en generation studenter om vi inte agerar nu för att minska skillnaderna i studieresultat”.

Chefen för Rättvisa och inkludering vid OfS, Chris Millward, säger att rapporten från SOAS är ”välkommen och kommer lägligt”.

Källa:
Universities told to tackle race attainment gap


  • Publicerad:
    2019-05-08 16:00