Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Amerikanska collagestudenter: Objektiv sanning är en “vit makt”-myt

Av Redaktionen, 2017-04-19
redaktionen@nordfront.se

USA. Studenter från de lärosäten som gemensamt brukar kallas för Claremont Colleges i Kalifornien har i ett brev, som kritiserar en av Claremontskolornas rektorer, uttryckt att yttrandefrihet bara tjänar rasister samt att objektiv sanning är en ”vit makt”-myt.

Att söka efter och kunna beskriva sanningen om universums olika aspekter har alltid varit grunden i den västerländska vetenskapen. Enligt universitetsstudenter i Kalifornien är detta dock bara en ”myt” som används för att förespråka ”vit överhöghet”.

Claremont Colleges är ett konsortium av fem collages och två universitet som ligger inom gångavstånd från varandra i Claremont, Kalifornien. Nyligen uppstod kravaller i samband med att Heather MacDonald från den konservativa tankesmedjan Manhattan Institute for Policy Research skulle hålla ett föredrag på en av skolornas campus.

När en av skolornas rektorer, David Oxtoby från Pomona Collage, nyligen gick ut och kritiserade studenternas beteende samt befäste lärosätets fulla stöd till yttrandefriheten, fick han ett brev från en grupp studenter som frågasätte både yttrandefriheten och den objektiva sanningen.

Brevet, som är författat med ett väldigt högtravande och akademiskt språk, försöker föra fram tanken att yttrandefrihet endast är bra så länge som människor med avvikande åsikter inte får nyttja den och att ”objektiv sanning” bara är något som vita européer hittade på under Upplysningstiden för att förtrycka andra raser.

Om yttrandefrihet skrev studenterna bland annat:

Yttrandefrihet, en rätt som många frihetsrörelser har kämpat för, har nyligen blivit ett verktyg som hegemoniska institutioner har tagit till sig. Det har inte bara bemyndigat studenter från marginaliserade bakgrunder att ventilera sina betänkligheter och kritisera aspekter av institutionen, utan även gett de som försöker skapa ett förtryckande system en plattform att projicera sin trångsynthet.

[…]

Om vårt uppdrag således är grundat på sanningssökande, hur upprätthåller då yttrandefriheten det värdet?

Men att söka efter sanningen i sann, västerländsk akademiska anda tycks inte vara av intresse för studenterna, trots att de har förmånen att studera på några av USA:s främsta lärosäten. Så här beskriver man det vetenskapliga sanningssökandet:

Rent historiskt har anhängare av vit överhöghet [”white supremacism” reds.anm.] vördat tanken med objektivitet samt framhävt en konflikt mellan ’subjektivitet vs. objektivitet’ som ett verktyg att tysta förtryckta människor med. Idén att det finns en enda sanning – ’Sanningen’ – är en tankeskapelse som kommer från Västeuropa och som är djupt rotat i Upplysningen, vilket var en rörelse som också beskrev svarta och bruna folkslag som både lägre stående och immuna mot smärta. Denna tankeskapelse är en myt och vit överhöghet, imperialism, kolonialism, kapitalism och Amerikas förenta stater är alla dess avkomma. Själva idén att sanningen är ett väsen som vi måste söka efter, i ärenden som äventyrar våra möjligheter att existera i det offentliga rummet, är ett försök att tysta förtryckta människor.

Det är inte första gången som studenter och personal på västerländska akademiska lärosäten attackerar yttrandefriheten och grundbulten i den västerländska vetenskapen. På senare tid har många rapporter kommit från USA om hur man förbjuder böcker, skapar ”safe spaces”, attackerar gästföreläsare och anpassar undervisningen för att ingen ska bli ”provocerad”. På det anrika Ivy League-universitetet University of Pennsylvania bytte studenter nyligen ut skolans porträtt av William Shakespeare mot den svarta, lesbiska feministen Audre Lorde, en förändring som med skolans goda minne även tycks bli permanent.

Även i Norden tycks det akademiska etablissemanget mer och mer ha förvandlats till en institution för politisk propaganda. Nordfront har bland annat kunnat rapportera om hur Umeå universitet öppet medger att de utbildar politiska propagandister, hur Oslo universitet vägrar att ålderstesta ”flyktingar” på uppdrag av regeringen, samt hur Linnéuniversitetet i Kalmar övade i ”krishantering” genom att simulera ett scenario där en doktorand hade blivit ertappad med att ha ”fel” åsikter privat.

Källa:
Students Claim Objective ‘Truth’ Is a ‘White Supremacist’ Myth


  • Publicerad:
    2017-04-19 17:55