Dagens datum 15 april Denna dag 1452 föddes italienaren och universalgeniet Leonardo da Vinci som bland annat är känd för att ha målat tavlan ”Mona Lisa”.

Den 15 april 1452 föddes italienaren Leonardo da Vinci. Som namnet ”da Vinci” (italienska för ”från Vinci”) antyder föddes Leonardo i närheten av Vinci, en stad som ligger några mil väst om Florens i norra Italien.

Leonardos far var en förhållandevis välbärgad man men Leonardo var ett utomäktenskapligt barn, varför han aldrig fick gå på universitet och endast fick en väldigt begränsad formell utbildning. Istället spenderade Leonardo stora delar av sin ungdom ute i naturen i skogarna runt Vinci.

Fadern arbetade som notarie och en dag smög Leonardo in i faderns arbetsrum och tog med sig papper ut därifrån. Leonardo tog med sig pappret ut i skogen och började måla av naturen som omgav honom. Han började göra detta regelbundet och fick en allt bättre känsla för detaljer, då han var tvungen att i detalj studera de föremål han målade av för att verkligen fånga alla detaljer i sina målningar.

"Vitruvianske mannen", en teckning som Leonardo da Vinci gjorde runt år 1492.

Redan som 14-åring uppmärksammades Leonardos extraordinära talang som målare och han skickades till Florens för att bli lärling åt Andrea del Verrocchio, en framstående florentinsk skulptör, guldsmed och målare. I enlighet med det på den tiden nya renässansidealet, som gick ut på att människor bör sträva efter att bli bra på så många saker som möjligt, studerade Leonardo och de andra lärlingarna ämnen som ingenjörsvetenskap, metallurgi, mekanik och kemi. Som lärjunge till Verrocchio fick Leonardo möjlighet att experimentera och testa sig fram, en vana som följde med honom under resten av hans liv.

Vid 26 års ålder avslutar Leonardo sitt lärlingsskap under Verrocchio och börjar arbeta självständigt. Han tar sig an olika målningsuppdrag åt olika kyrkor men avslutar inte målningarna som han påbörjat åt dem. Även vid flera andra tillfällen hann Leonardo inte färdigställa de verk eller projekt han arbetade på och han var mer intresserad av sökandet efter lösningar och nya metoder än av själva slutresultatet av sitt arbete.

1482, när han fyllt 30, tröttnar Leonardo på att kämpa för att få enstaka uppdrag i Florens och flyttar därför till Milano där han bland annat börjar arbeta för hertigen av Milano som hovmålare, skulptör, arkitekt och arméingenjör. Men i Milano tar Leonardo sig an flera olika uppdrag samtidigt då han upptäckt att han arbetar som bäst när han har flera olika projekt igång samtidigt. Leonardo stannar kvar i Milano tills 1499, då han flyr från staden när franska armén ockuperar den.

"Nattvarden", tavla som målades av Leonardo da Vinci mellan åren 1495 och 1498 i Milano. Motivet är Jesus sista måltid där han instiftade nattvarden.

Innan han år 1500 återvänder till Florens uppehåller sig Leonardo ett tag i Venedig där hans kunskaper som arméingenjör kommer till nytta. 1502 följde Leonardo med Cesare Borgia som militäringenjör på dennes fälttåg, men fälttåget slutade i nederlag för Borgia och Leonardo återvände åter till Florens där han målade ”Mona Lisa”.

"Mona Lisa", kanske världens mest välkända tavla. Målades av Leonardo da Vinci uppskattningsvis mellan år 1503 och 1506

Senare återkallades Leonardo till Milano av den franske guvernören där och spenderade sedan fem år i staden på vetenskapliga studier samt planerandet av ett kanalbygge.

1513 reste Leonardo till Vatikanen för att vinna påvens gunst, men detta gick inget bra och under tiden i Vatikanen omgavs han av intriger. 1517 lämnade Leonardo Rom och begav sig till Frankrike för att arbeta tjäna den franske kungen Frans I som ville importera den italienska renässansen till Frankrike. I Frankrike gav Leonardo den franske kungen goda råd och blev väldigt uppskattad och väl belönad för sina tjänster innan han dog den 2 maj 1519 vid 67 års ålder.

Leonardo da Vinci var aldrig gift och fick vad det är känt inga barn. Under sitt liv skaffade han sig dock många vänner, varav vissa som florentinaren Niccolò Machiavelli också klarat sig undan från historiens glömska.

Juden Sigmund Freud samt andra personer har spekulerat om att Leonardo da Vinci kan ha varit homosexuell, men några bevis för att han skulle vara det finns ej. Vidare påstår vissa källor att Leonardo kan ha varit vegetarian av etiska skäl, det är dock ifrågasatt huruvida det verkligen stämmer.

Två av Leonardo da Vincis skisser på uppfinningar.

NSDAP-ideologen Alfred Rosenberg nämner Leonardo da Vinci upprepade gånger i ”Det tjugonde århundradets myt”. Rosenberg menar att Leonardos arbete är ett uttryck för den nordiska rassjälen och skriver bland annat följande:

The medium of expression of our soul has always been our Nordic racial art. [...] Had we followed Jewish Roman teachings of racial art types, we would never have had the beautiful Madonna of Holbein in Darmstadt, Raphäel’s women, or Botticelli’s figures.

One can follow these examples through the entire history of western art. Certainly there is often a mixture with other, western Mediterranean, eastern Alpine and Dinaric types, but, again and again, the Nordic racial beauty comes to the fore great and dominant, as the ideal and guiding star. Scarcely one in a thousand among us is shaped completely in accordance with this ideal. The appearance of many often is not in accord with the hereditary picture. The longing, however, which created and shaped, sought always to review itself in the same direction. One needs only to look at the head of Leonardo Da Vinci, at the self portrait of Tintoretto (Paris), the self portrait of the youthful Dürer... it is the same racial soul which we see confronting us.

Vidare menade Rosenberg att Leonardos konst var både idealistisk och naturalistisk, något Rosenberg menar är utmärkande för germansk konst.

Som målare utvecklade Leonardo da Vinci helt på egen hand nya tekniker som andra konstnärer kom att ta efter. Som uppfinnare skissade Leonardo på helikoptrar, pansarvagnar, fallskärmar och annat som inte skulle förverkligas förrän långt efter hans tid.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-04-15.