DEKADENS. Endast personer som har fått en psykiatrisk diagnos med könsdysfori som grund får genomgå en ”könskorrigerande” behandling i Sverige. Detta kommer dock att ändras på initiativ av regeringen och Socialstyrelsen.

Helt friskt beteende enligt Socialstyrelsen och regeringen.

Kraven för att få genomgå en så kallad könsutredning i Sverige, i syfte att få ”byta kön”, har länge varit att man behöver ha diagnostiseras av en psykiatriker.

Det måste även vara en psykiatrisk diagnos som har könsdysfori som diagnoskriterium, med andra ord en upplevt känsla av att man inte identifierar sig med sitt kön. De diagnoser som idag uppfyller dessa kriterier är transsexualism, könsidentitetsstörning utan närmare specifikation samt övrig könsidentitetsstörning.

Transsexualitet och liknande avvikande beteende har alltså ansetts som en störning inom psykiatrin. Dock har man inom vården under en längre tid haft uppfattningen att ingen behandling hjälper mot dessa störningar och därför erbjuder man istället ”könsbekräftande behandling”. Detta innebär med andra ord att man spelar med i patientens vanföreställningar och vidtar medicinska åtgärder för att manipulera patientens kropp att förvandlas utifrån dem.

Behandlingen kan handla om alltifrån hormonbehandling och kirurgiska ingrepp till stympning av patientens könsorgan, vilket i folkmun brukas kallas för ”könsbyte”. Patienten kan också få byta juridiskt kön, så att denne i myndigheternas register registreras som sitt upplevda kön istället för sitt faktiska.

Regeringen har nyligen meddelat att man har för avsikt att lägga ett lagförslag som slopar kravet med diagnos inför så kallade könsutredningar. Nu har dessutom Socialstyrelsen beslutat att man tänker avskaffa de ovan nämnda diagnoserna helt och hållet.

Initiativet kommer sig från att Världshälsoorganisationen (WHO) har arbetat fram nya internationella ”diagnoskoder”, där man bland annat rekommenderar avskaffandet av diagnoser för transsexuella personer. Syftet är att ”modernisera vården” och att undvika att ”skambelägga” avvikande ”könsidentiteter”.

WHO vill inte att allsköns perversioner ska ”skambeläggas”.

Exakt hur detta ska gå till är dock ännu oklart, då frågan om hur man kan motivera att någon får gratis ”hjälp” av sjukvården trots att personen inte anses vara sjuk från första början måste utredas.

Representanter för homolobbyn gläds dock åt beslutet och ser flera fördelar med att så kallade transpersoner slipper att bära på psykiatriska diagnoser.

Lukas Romson, som är socialdemokratisk politiker, ”transman” och syster till Miljöpartiets före detta språkrör Åsa Romson, menar att det exempelvis kan bli lättare för transpersoner att bli godkända för internationell adoption. Detta eftersom många länder inte godkänner adoption till psykiskt sjuka. Hon ser även andra fördelar med att ta bort diagnoserna:

— Det kan bli lättare att få jobb inom till exempel polis eller militär, yrken där man riskerar att bli diskvalificerad om man har en psykiatrisk diagnos, förklarar hon.

Lukas ”Mustaschen” Romson är glad över Socialstyrelsens beslut. Nu hoppas hon att fler transpersoner ska få adoptera barn från andra länder.

Nästa steg är enligt Romson att ta bort hindret för asylsökande och barn att få genomgå vissa ”könsbekräftande” behandlingar samt byta juridiskt kön.

Även Erika Alm, som är lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, gläds över utvecklingen.

— Medicinska diagnoser har inte bara funktionen att garantera rätt vård. De är också ett sätt att utöva makt över grupper som ses som störande och avvikande, säger hon i en kommentar till Nationella Sekretariatet för Genusforskning.

Hon jämför beskedet med 1979 års avskaffande av diagnosen för homosexualitet, men menar att frågan trots allt är mer komplex den här gången eftersom homosexuella inte var beroende av ”sjukvård”.

— Många transpersoner vill ha och är i behov av transspecifik vård. Därför finns ett starkare beroendeförhållande till vården, förklarar hon.

Som första land i världen avskaffade Frankrike psykiatriska diagnoser för transsexualitet 2010 och tidigare i år följde Danmark efter. Sverige bli således det tredje landet i världen att officiellt friskförklara transsexualitet.

Källor:
Socialstyrelsen: Transexuella ska sluta klassas som sjuka
Psykiatrisk diagnos för transpersoner på väg att tas bort
Könsutredning steg för steg


  • Publicerad:
    2017-04-02 22:00