KULTURMARXISM. Personer som går igenom ”könsutredningar” ökar kraftigt årligen. Bland ungdomar och barn i Stockholm ligger ökningen på 100 procent varje år.

Astrid Lindgrens barnsjukhus, en av Sveriges sex kliniker som utför de så kallade ”könsutredningarna”

Allt fler personer söker vård för att de känner att deras kön inte ”överensstämmer med deras könsidentitet”. I Sverige finns det sex kliniker som utför dessa ”utredningar”.

En så kallad könsutredning innebär att en psykiatriker undersöker hur en person uppfattar sin ”könsidentitet”. Det finns ingen åldersgräns på hur ung en person får vara för att genomgå ”utredningen” vilket innnebär att väldigt små barn får göra utredningen, vilket också händer.

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm är en av klinikerna som tar emot barn för att utföra ”könsutredningar”. På barnsjukhuset rör det sig om barn i så låg ålder som sex år upp till ungdomar i 18-årsåldern. Under 2016 tog sjukhuset emot 197 barn och ungdomar som ville göra en ”könsutredning” för att ”fastställa sin könsidentitet”. Det kan jämföras med 2015 då det var 100 personer som ville genomgå utredningen. År 2014 var det 60 ungdomar och 2013 var det 30 barn och ungdomar.

— Det är en 100-procentlig ökning varje år. Det är allt fler unga och allt fler barn i väldigt låga åldrar. Men ökningen ser likadan ut på vuxensidan, det är inte så att folk kommer tidigare och blir utredda och klara så att färre söker som vuxna, utan det är en motsvarande ökning även där, säger Louise Frisén, barnpsykiater vid utredningsteamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Cecilia Dhejne, överläkare för undersökningsteamet på Karolinska universitetssjukhuset, anser att ökningen beror på en ökad öppenhet mot så kallade ”transpersoner” i samhället. Men själva ökningen ser Dhejne inte som ett problem, utan det är de ökande väntetiderna.

— Problemet i Sverige är att det är kö. Både för att påbörja en utredning och på delar av behandlingen, över hela landet. Det är bekymmersamt. Och det beror i huvudsak på att gruppen som söker hjälp har ökat kraftigt och då har vården inte hängt med. Att behöva gå och vänta ökar den psykiska ohälsan hos transpersoner, säger Dhejne.

Dhejne anser att de långa köerna är extra skadligt för ungdomar. På mottagningen i Lund kan människor vänta upp till ett år för att påbörja en av dessa ”könsutredningar”.

— Man pausar livet för unga människor och det är inte bra. Det är viktigt att unga snabbt får hjälp. Det är sorgligt för den enskilda personen att behöva må dåligt så lång tid och på en samhällsekonomisk nivå är det mycket bättre att unga människor får komma igån med sina liv och bidra.

Även folkhälsoministern Gabriel Wikström tycker att köerna är för långa.

— Vården brister på alla punkter när det gäller transpersoner och det är helt oacceptabelt. En stor del av väntan är onödigt, säger Wikström.

En ”könsutredning” kan ge personen tre diagnoser som är ”transsexualism”, ”könsidentitetsstörning utan närmare specifikation” och ”övrig könsidentitetsstörning”. Efter att en person har gått igenom en sån här utredning så kan denne genomgå en så kallad ”könsbekräftande behandling”.

En sådan behandling innebär att om personen inte har genomgått puberteten, alltså ifall personen fortfarande är ett barn, så kan denne få hormonblockerare som hindrar barnet från att genomgå puberteten. Är barnet över 16 år så får denne hormonbehandling för att till exempel få denne att få bröst, ifall det är en kille. Eller få en tjej att få mörkare röst och mera maskulina drag.

Är personen över 18 år så får denne ändra sina könsorgan via kirurgi, till exempel att man skär bort en kvinnas bröst eller att man skär bort en mans penis och gör en konstgjord vagina på honom.

Regeringen har tillsatt en utredning för att kartlägga och undersöka de långa väntetiderna och vårdens brister i ämnet. Undersökningen kommer vara klar i oktober.

Källa:
Transutredningar bland unga ökar med 100 procent – varje år


  • Publicerad:
    2017-03-14 17:45