STOCKHOLM. Massinvandringen och ”flyktingarnas” behov fortsätter att öka pressen på den svenska sjukvården och denna gången är det de våldtagna kvinnorna som tvingas avstå sin rätt till specialistvård.

Våldtagna kvinnor får nu ge plats för ”traumatiserade flyktingar” inom vården. Illustrationsbild.

Stockholms läns landsting har efter tio år upptäckt att deras avtal hos Kris- och Traumacentrum ej omfattar vård för våldtagna kvinnor.
Hädanefter kommer man endast fortsätta ta hand om patienter med ”krigs-och tortyrtrauman”, medan kvinnor hänvisas till att söka hjälp inom psykiatrin.

Avtalet sägs endast gälla de som flytt från krig eller upplevt tortyr och Maria Hägerstrand, enhetschef för psykiatrin i Stockholms läns landsting, säger att ”det här är en grupp som ökar nu med de stora migrationsströmmarna som finns och vi vill att de ska kunna hjälpa ännu fler i den gruppen framöver.”

Hägerstrand menar även att:

— De här kvinnorna borde aldrig ha varit där egentligen om man skall följa avtalet, de kommer att få lika god vård inom den vanliga specialistpsykiatrin istället.

Fredrik Garpe, verksamhetschefen för Kris- och Traumacentrum, ställer sig förvånad till det plötsliga beslutet att upphöra med att ta emot de cirka 200 patienter, varav omkring 140 stycken är kvinnor, som de årligen tagit emot.

–Det här drabbar en väldigt utsatt grupp som inte borde behöva drabbas ytterligare, säger Garpe.

Han ser mottagningens specialistkompetens som unik och att det finns få andra vårdenheter i Stockholm som har den, vilket kommer att innebära att alla inte kommer få den vård de behöver

Jessica Ericsson (L), ordförande i Hälso- och psykiatriberedningen, delar inte den uppfattningen utan säger att de kvinnor som drabbas utav beslutet ändå kommer att få god vård på annat håll, eftersom att ”det är de värda” – vilket dock kan tyckas rimma illa med hennes andra uttalande i sin intervju med SVT:

— Vi kan inte ersätta vårdgivare för andra saker än vad de har avtal för, det är inte lagligt. Vi skulle behöva upphandla den här vården på nytt i så fall, men det är inte ett alternativ i nuläget.

Källor:
Kvinnor blir av med traumavård
Politiker rasar: ”Det är en skandal”


  • Publicerad:
    2017-06-06 23:15