MIGRATIONSPOLITIK. Lärarkåren sattes under hård press på grund av den så kallade gymnasielagen. Nu är det läkarnas tur – om Centerpartiet får som de vill. Det har fått överläkaren Stefan Krakowski att trycka på larmknappen.

I en debattartikel i Expressen, som publicerades under tisdagen den 12 februari, varnar överläkaren Stefan Krakowski för de massiva problem som väntar en redan hårt pressad sjukvård om Centerpartiet får igenom sin migrationspolitik.

Krakowski inleder sitt debattinlägg med att beskriva situationen på en nystartad psykiatrisk avdelning i Norrland, där han gästspelade ett tag som läkare. Det mesta var kaos. Rutiner och resurser saknades, bemanningen var otillräcklig och säkerheten dålig för de anställda.

”Hur ska man kunna bedriva vård om det saknas personal och resurser?” frågar han sig, och menar att samma fråga bör ställas till Centerpartiet angående de generösare reglerna för anhöriginvandringen och den så kallade humanitära skyddsgrund som de vill ska gälla i framtiden, för den som söker uppehållstillstånd i Sverige.

Formuleringarna kring detta har varit diffusa. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson, Johanna Jönsson, säger bland annat att den ”humanitära skyddsgrunden” kan handla om personer som är ensamma eller lider av någon svår sjukdom.

Detta bollar över ett orimligt stort ansvar till läkarkåren, bland annat när det gäller att fördela de redan knappa resurserna, menar Krakowski:

”Faktum är att svensk sjukvård inte räcker till för de människor som redan finns i landet. Nu kommer läkarna att utsättas för påtryckningar beträffande vem som ska bedömas som tillräckligt sjuk eller ensam för att få stanna i Sverige. Den så kallade gymnasielagen, där tiotusentals afghanska män utan skyddsbehov ändå fick stanna i Sverige, resulterade i samma press på lärarkåren.”

Krakowski lyfter även det faktum att asylsökande vänder sig till det land som erbjuder de bästa villkoren och han ser nu stora potentiella problem torna upp sig i horisonten:

”Enligt en rapport från Socialstyrelsen från 2015 beräknas ungefär 20–30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lida av någon form av psykisk ohälsa. Alla behöver naturligtvis inte vård men om nya regler införs där fysisk och psykisk ohälsa är ett asylskäl i sig i stället för en reaktion i väntan på ett asylbeslut, står vi inför enorma problem.

Jag trycker på larmknappen men går signalen fram till ansvariga politiker?”

Källa:
Vi läkare är nästa offer för C:s migrationspolitik


  • Publicerad:
    2019-02-12 18:40