POLITIK. En färsk undersökning visar att de frågor som engagerar flest väljare är sjukvården, brottsligheten och invandringen. De frågor som nästan ingen bryr sig om är U-landsbistånd, arbetskraftsinvandring och kultur.

U-landsbistånd är en död fråga för svenskarna.

Opinionsinstitutet Inizio mäter regelbundet vilka politiska frågor som väljarna tycker är viktigast just nu. I den senaste mätningen som presenterades häromdagen ligger fortfarande de frågor som var de viktigaste i valet i höstas i topp.

På första plats enligt de svenska väljarna ligger sjukvården. Det är en fråga som berör de flesta på något sätt, och där många anser att läget är akut. På andra plats ligger lag och ordning, vilket också är förståeligt med tanke på att skjutningar, våldtäkter och överfall drabbar allt fler medborgare.

Som tredje viktigaste fråga anger de svarande flyktingar och invandring. Med tanke på att Sverige nu har fått en regering som bagatelliserar denna fråga och att de partier som drev invandringsfrågorna har hamnat utanför regeringssamarbetet kan detta bli en utmaning för regeringen.

Lika intressant är att studera vilka frågor som väljarna bryr sig minst om. I botten på listan ligger bistånd till fattiga länder som inte en enda tillfrågad angav som viktig. Övriga frågor i bottenskiktet är trafik och kommunikation, kultur, integritet på internet och arbetskraftsinvandring.

Med tanke på att mainstreammedier ofta lyfter fram protester mot minskade kulturanslag, mot FRA-lagar eller mot nya dragningar av vägar och järnvägar kan man fråga sig vilka läsare de skriver för.

Amanda Lind (MP), ny kulturminister, Peter Eriksson (MP), ny biståndsminister, Anders Ygeman (S), ny minister för bland annat digitalisering och Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, kommer att få ligga i för att visa väljarna att deras politiska områden är viktiga för Sverige.

Källa:
Frågorna som vi inte alls bryr oss om


  • Publicerad:
    2019-02-05 09:40