BISTÅND. Med hundratals miljoner kronor vill den svenska regeringen göra Östeuropa mer liberaldemokratiskt.”Demokratin är precis som klimatet en ödesfråga för vår tid”, skriver Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, i en debattartikel.

Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete. Foto: Per Pettersson (CC-BY.2.0).

I en debattartikel på DN skriver ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP) att regeringen vill göra en ”demokratioffensiv” mot Östeuropa.

Eriksson skriver att målet är en ”stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat” i området. Ministern menar vidare att det i Östeuropa behovs ”förbättrad ekonomisk utveckling, närmandet till EU samt förbättrad miljö och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar”.

Länder i Östeuropa, västra Balkan och Turkiet kommer därför att dela på 250 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar redan under 2019, varav 150 miljoner är ”öronmärkta för demokrati”.

Ett av huvudproblemen som regeringen ser i Östeuropa är att oligarker i vissa länder kontrollerar en stor del av samtliga tv-kanaler och tidningar. Att vi har en liknande utveckling i Sverige där judiska familjer såsom Bonnier köper upp och kontrollerar en allt större del av informationsflödet i landet kommer man dock inte att försöka ändra på.

Eriksson menar att demokratifrågan är som den så kallade klimatfrågan ”en ödesfråga för vår tid” och att ”vi har ingen tid att förlora” när det gäller att ”demokratisera” Östeuropa.

Sammanlagt kommer svenska skattebetalare under 2019 att betala 44,9 miljarder kronor som regeringen öronmärkt för bistånd till andra länder.

Källa:
DN Debatt. ”Regeringen ska öka stödet till demokratiutveckling i Östeuropa”
Biståndsbudgeten 2019


  • Publicerad:
    2019-03-17 11:00