RASISM. Arbetsgivare måste ta med rasism på arbetsplatser i sina riskbedömningar för att förebygga olyckor och ohälsa, säger Arbetsmiljöverket.

En aktuell diskussionen är om en brukare inom äldrevården ska få välja bort utlandsfödd personal. Frågan snuddar vid diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och brottsbalkens regler om förolämpning och förtal, skriver NyTeknik.

Problemet med gällande arbetsmiljölagstiftning är att den i praktiken inte tar hänsyn till rasism, menar Ulrich Stoetzer, expert på Arbetsmiljöverket.

Om exempelvis en vårdbrukare hotar eller våldför sig på anställda är lagen tydlig, men inte rasism som riktar sig mot personal – även om arbetsgivaren är skyldig att beakta rasism när de gör riskbedömningar.

— I grunden handlar det om det systematiska arbetsmiljöarbetet och att förebygga olyckor och ohälsa, säger Stoetzer.

Hittills har Arbetsmiljöverket inte utrett eller studerat situationer där kunder eller brukare beter sig rasistiskt mot personal, säger Stoetzer.

NyTeknik tar inte upp frågan om problem med rasism som utomeuropeiskt född personal utsätter brukare eller kunder för, trots att till exempel en vårdtagare ofta är i en sårbar position i förhållande till personalen som ska ta hand om henne.

Källa:
Experten: Rasismen är en hälsorisk på jobbet


  • Publicerad:
    2019-03-02 12:20