INRIKES. Riksdagen röstade under tisdagen igenom förslaget om utökad anhöriginvandring till Sverige. Lagförslaget stöddes KD tillsammans med S, MP, C och L. SD och M röstade emot.

Nu kommer den nya definitionen av så kallade “alternativt skyddsbehövande”, en liberal utökning av synen på skyddsbehövande, att gälla för de som vill invandra till sina familjer i Sverige.

Om en person som vill ta sin familj till Sverige är en alternativt skyddsbehövande person som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen ska vissa anhöriga få uppehållstillstånd, om personen i Sverige bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd“, uppger riksdagen.

Även lagen om tillfälliga begränsningar för möjligheten att få uppehållstillstånd till 2021 röstades igenom av riksdagen. Det enda parti som röstade emot de hårdare reglerna för uppehållstillstånd var Vänsterpartiet.

KD:s Hans Eklind medgav att de nya reglerna kommer leda till tusentals fler invandrare.

— Migrationsverket har gjort uppskattningar om dagens beslut, att det kommer leda till 500 fler asylsökare i år, 1000 nästa år och 1000 året därpå. Under perioden kommer anknytningsärenden öka med mellan 11 900 och 12 800.

Ändringarna träder i kraft den 20 juli.

Källa:
Ja till att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd (SfU26)


  • Publicerad:
    2019-06-19 21:25