INRIKES. Enligt den så kallade januariöverenskommelsen ges, från och med i sommar, närmare 20 000 ”alternativt skyddsbehövande” från framförallt Afghanistan och Syrien rätt till familjeåterförening, utan försörjningskrav.

Enligt den nya uppgörelsen mellan S, MP, C och L kommer det från och med i sommar att i princip vara fritt fram för anhöriginvandring för så kallat alternativt skyddsbehövande, företrädesvis från Afghanistan och Syrien.

I och med den så kallade gymnasielagen, där 9 000 ensamkommande gavs möjlighet att stanna, togs ett första steg mot en uppluckring av den tidigare mer restriktiva, tillfälliga asyllagen.

Nu tas ytterligare steg i samma riktning. När de nya reglerna, i enlighet med januariöverenskommelsen, träder i kraft i sommar kommer enligt beräkningar närmare 20 000 personer att få rätt till familjeåterförening.

Under en tremånadersperiod ges dessutom respit från försörjningskravet. Det vill säga; den som inkommer med ansökan inom tre månader efter att den nya lagen trätt i kraft behöver varken kunna försörja sig själv eller sina anhöriga.

Migrationsverket skriver i en prognos:

En återgång till tidigare regelverk för anhöriginvandring skulle innebära att Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU för familjeåterförening, där inte minst Tyskland har gått i en mer restriktiv riktning.

Den nytillträdde justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) tycker inte att de nya reglerna står i konflikt med Socialdemokraternas migrationspolitik:

— Vårt kongressbeslut sedan några år tillbaka har ju egentligen två ingångar: Det ena är att Sverige inte kan ha lagstiftning som i all för hög utsträckning avviker från andra EU- länder. Och det är erfarenheten från 2015 som säger oss det. Det andra är att möjligheten till familjeåterförening är viktigt utifrån integrationssynpunkt, säger Morgan Johansson till Expressen.

Källa:
Migrationsverket: Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU


  • Publicerad:
    2019-01-23 21:00