POLITIK. Moderaterna vill minska asylinvandringen med cirka 70 procent. Partiet vill också minska anhöriginvandringen, samt ställa hårdare krav på medborgarskap.

Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard (skärmbild).

Inför migrationskommitténs första möte nästa vecka lovar Moderaterna att driva på för en stramare migrationspolitik. I en debattartikel i Aftonbladet förklarar Tobias Billström, partiets gruppledare i riksdagen, och Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson, att det handlar om att kraftigt minska invandringen till Sverige.

”Sverige har under alltför lång tid haft en hög nivå på asylinvandringen, utan att ta verkligt ansvar för att de som invandrar också blir en del av Sverige”, konstaterar debattörerna och tillägger att ”vi kan inte längre blunda för Sveriges integrationsmisslyckande”.

För att kunna lyckas bättre vill Moderaterna minska asylinvandringen med cirka 70 procent. Man vill införa ett volymmål där man går ner kraftigt från förra årets nivå på 21 500 personer till mellan 5 000 och 8 000 personer per år, vilket är ungefär vad Norge, Finland och Danmark tar emot.

Volymmålet är avsett att fungera som ett kraftfullt styrmedel som är vägledande för den svenska invandringspolitiken framåt. Om målet inte ser ut att uppnås krävs ytterligare skärpande åtgärder i syfte att nå målet och därmed hållbara nivåer.

I debattartikeln presenterar Billström och Malmer Stenergard fem huvudfrågor som partiet avser att driva. Förutom volymmål för asylinvandringen kräver de tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel för skyddsbehövande och ett stramare regelverk för anhöriginvandring, där bland annat skarpa försörjningskrav ska gälla.

En annan punkt handlar om medborgarskap. Moderaterna vill förlänga tiden för att kunna bli svensk medborgare samt se krav på kunskaper i svenska och hur det svenska samhället fungerar:

Det måste också bli möjligt att i enlighet med folkrätten återkalla medborgarskap vid terroristbrottslighet samt då medborgarskapet har beviljats till följd av mutor eller oriktiga uppgifter.

Vidare vill Moderaterna förstärka återvändandeprocessen för dem som har fått ett nej på sin asylansökan och införa krav på kvalificering för att få ta del av välfärden:

De som kommer till Sverige bör i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner, i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare. Det är både rimligt och rättvist.

Exakt hur Moderaterna tänker sig att de konkret ska gå till väga för att genomföra förslagen går debattörerna dock inte in på. Kravet på minskade volymmål kommer bara några månader efter att Sverige skrivit på FN:s migrationspakt. Kravet på ökat återvändande ställs utan förslag på mer resurser till de myndigheter som ska genomföra utvisningarna.

Källa:
Vi behöver volymmål för asylinvandringen


  • Publicerad:
    2019-08-29 12:10