POLITIK. Ulf Kristersson (M) var sist ut av partiledarna att tala på årets Järvavecka. Han talade om hedersvåld och återvändande, och kallade integrationskrisen för ”vår tids ödesfråga”.

Foto: Nordfront.

Moderatledaren Ulf Kristersson var sist ut av partiledarna att hålla tal på årets Järvavecka i norra Stockholm. Huvudtemat i hans tal var att peka på de problem som massinvandringen har lett till i Sverige, trots att hans eget parti har bidragit starkt till denna situation.

Kristersson talade om massinvandringen och den misslyckade integrationen som orsaker till våldet och otryggheten i skolan, de sjunkande skolresultaten, bristen på respekt för lagar och normer, och till hedersförtrycket.

— Unga kvinnor med hela livet framför sig för sina framtidsdrömmar krossade för att fäder, bröder och kusiner tar sig rätten att diktera deras liv. Det gör mig rasande. Sverige ska inte acceptera det, sa Kristersson och krävde hårdare straff mot hedersbrott, som även ska kunna leda till utvisning ur Sverige.

Moderatledarens budskap var också att den svenska invandringspolitiken måste vara mycket stram, stramare än i dag, många år framåt.

— I Sverige har vi förenat riktigt stor invandring med riktig dålig integration. Det är en riktigt farlig kombination, menade han.

Tidigare under veckan presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) direktiv för den parlamentariska utredning om migration som regeringen bjudit in samtliga riksdagspartier till. Till att börja med var Kristersson kritisk till hela utredningen och kallade den på Facebook för ”ett magplask”.

— Den här utredningen är ett beställningsarbete för fler anhöriginvandrare till Sverige. Det är närmast motsatsen till vad Sverige behöver just nu, sa Kristersson i fredags.

Men i sitt tal på söndagen bekräftade han att Moderaterna kommer att medverka till utredningen.

— Även dåliga utredningar måste man vara med i, av det enkla skälet att då kan man åtminstone göra sin röst hörd och berätta vad man borde ha kommit fram till, sa Kristersson.

Moderaterna vill bland annat att utredningen ska beröra hur många personer Sverige ska ta emot i framtiden, hur återvändandet ska organiseras bättre och hur anhöriginvandringen ska se ut.

Inte någon gång under sitt tal erkände Kristersson att Moderaterna och Alliansregeringen aktivt medverkat till främlingskaoset i landet. Han gav inte heller något erkännande till alla de patrioter som i årtionden kritiserat invandringspolitiken och varnat för den nuvarande situationen.

Källa:
M säger ja till att delta i migrationskommitté


  • Publicerad:
    2019-06-16 23:55