GLOBALISM. FN:s migrationsavtal är till största delen en svensk skapelse som formulerades av Reinfeldts regering och överlämnades till riksdagen redan 2014.

Foto: Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0)

I skrivelsen Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar (Skr. 2013/14:154) från Fredrik Reinfeldts regering kan vi läsa följande:

Denna skrivelse fokuserar särskilt på den globala utmaningen migrationsströmmar som handlar om migrationens utvecklingspotential för både ursprungsländer och destinationsländer. Regeringen belyser exempel och potentiella mål- och intressekonflikter inom fokusområdena cirkulär migration, remitteringar och skydd och varaktiga lösningar för flyktingar.

Efter denna inledning börjar texten och i den kan man finna formuleringar som är nästan identiska med formuleringarna i FN:s ramverk. Baserat på detta så verkar det som att den dåvarande regeringen tänkte ut det som FN nu har presenterat.

Följande namn finner vi längst bak i skriften från UD:

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Närvarande: Statsminister Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Ask, Erlandsson, Hägglund, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Ek, Lööf, Svantesson.

Föredragande: statsrådet Engström.

Svensk politik under Alliansen har alltså hittat vägen till FN och är nu tänkt att diktera medlemsländernas migrationspolitik. Med detta i åtanke så ter det sig hycklande att Moderaterna har gnällt över att FN:s ramverk inte behandlats i riksdagen då det var de själva som tog fram det och presenterade det för riksdagen den 13 mars 2014.

Källa:
Allianspolitik under Reinfeldt lade grunden till FNs migrationsavtal


  • Publicerad:
    2018-12-06 11:55