ANTIGLOBALISM. Enligt en ny opinionsundersökning från Pew Research Center som publicerades i måndags finns ett stort globalt motstånd mot migration både in och ut från länder.

Pew Research Center publicerade i måndags en opinionsundersökning gällande olika folks åsikter om migration, som visade att det globalt sett finns ett stort motstånd mot migration både in i och ut från länder.

Opinionsundersökningen genomfördes i 27 länder runtom i världen och det absolut största motståndet mot invandring fanns i Grekland där hela 82 procent ville ha minskad eller ingen invandring. I Sverige var det 52 procent som ville ha minskad eller ingen invandring.

Tillsammans huserar de 27 undersökta länderna mer än hälften av världens invandrare och medianvärdet för hur många som ville ha minskad eller ingen invandring var 45 procent. Endast i Japan fanns det ett större stöd för ökad invandring än vad det fanns motstånd till invandring och där var det ändå en majoritet, 58 procent, som ville ha en invandring som var på nuvarande låga nivå.

Utöver det stora motståndet mot invandring i de undersökta länderna sågs även utvandring som ett stort problem runtom i världen. Även på det området låg Grekland i topp där hela 89 procent såg utvandring som ett stort problem. Sverige var det land tillsammans med Nederländerna där lägst antal, 18 respektive 19 procent, såg utvandring som ett stort problem.

Folkens åsikter om migration verkar inte återspeglas i hur deras politiska ledare fattar beslut, eftersom en stor majoritet av FN:s medlemsländer i måndags skrev på FN:s nya migrationsramverk.

Källa:
Many worldwide oppose more migration – both into and out of their countries


  • Publicerad:
    2018-12-12 19:25