USA. Nästan hälften av landets vita befolkning ser ett ickevitt samhälle som ett hot mot USA:s värderingar.

Enligt en undersökning gjord av Pew Research Center ser många vita amerikaner ickevita folkslag som ett hot. Enligt 46 procent av vita amerikaner skulle nämligen ett USA där ickevita var i majoritet försämra amerikansk kultur samt dess seder och värderingar, enligt undersökningen.

Bland svarta var siffran 18 procent och bland latinamerikaner 25 procent.

Undersökningen visar generellt på en pessimistisk framtidssyn bland befolkningen. Bland annat väntar sig amerikanerna en ökad statsskuld, ökade klyftor mellan rika och fattiga, arbetslöshet på grund av teknisk automatisering, dyrare sjukvård samt fler terrordåd.

Källa:
Looking to the Future, Public Sees an America in Decline on Many Fronts


  • Publicerad:
    2019-04-16 18:35