POLITIK. Moderatledaren Ulf Kristersson skriver i en debattartikel att modellen med ett multikulturellt samhälle är ”förrädisk och felaktig”, och tänker tillsätta en integrationskommission med uppdraget att lösa ”integrationsproblemen”.

I en debattartikel på DN Debatt skriver moderatledaren Ulf Kristersson att ”den dåliga integrationen har blivit en helt central förklaring till flera av Sveriges allvarligaste samhällsproblem”.

Som exempel nämner han de sjunkande skolresultaten, krisen i vården, hedersförtrycket och ”kanske allra tydligast i den grova gängkriminaliteten, i den gangsterliknande, och ibland familj- eller klanbaserade brottsligheten”.

I likhet med Ebba Busch Thor (KD) nyligen närmar sig Kristersson nu SD:s inställning i frågan om integration. han skriver i artikeln:

Det har länge tvärtom funnits en bärande idé att integration handlar om en ”process från två håll”, där invandrare och infödda ska integreras i ett nytt multikulturellt samhälle. Den ansatsen har varit förrädisk och felaktig … Politiken måste helt och fullt fokusera på att de som kommer till Sverige ska tillåtas och förväntas bli en del av det svenska samhället.

Kristersson menar alltså att målet inte är att skapa ett ”multikulturellt samhälle”, utan att invandrare ska anpassas och integreras i det befintliga svenska samhället.

För att åstadkomma detta och lösa den kaotiska situation som råder nu tillsätter Moderaterna en integrationskommission, bestående av politiker och experter, med uppdraget att ta fram en ”konkret handlingsplan” för hur integrationen ska genomföras.

De gamla Moderaterna återlanseras
Vid Moderaternas pågående Sverigemöte i Karlstad har röster höjts från tunga partidistrikt om att Kristersson bör göra som Ebba Busch Thor och öppna för samtal och samarbete med SD. Lars-Ingvar Ljungman är ordförande för M i Skåne, ett av partiets största förbund, och han är tydlig med vad han tycker:

— Jag är mycket frustrerad att den politiska diskussionen under så lång tid reducerats till en diskussion kring hur man förhåller sig till ett annat politiskt parti. Jag kan ju tycka att det pågår en form av normalisering i den här frågan. Jag tror att det här kommer att bli ganska odramatiskt med tiden.

För att ytterligare markera brytningen med Fredrik Reinfeldts folkfientliga och invandringsvurmande ”Nya Moderaterna” meddelade också partiet på Sverigemötet att man nu byter tillbaka till partinamnet Moderaterna och att man tar tillbaka den gamla, bulliga och enligt många mer konservativa loggan.

Källor:
En integrationskommission ska ta fram genomförbara reformer
Kravet: Kristersson borde göra som Busch Thor


  • Publicerad:
    2019-04-05 11:45