MÅNGKULTUREN. Brottsförebyggande rådet har omarbetat förslaget på att studera sexualbrottslingars etniska härkomst.

Sedan 2005 har frågan bollats fram och tillbaka om Brottsförebyggande rådet (Brå) ska kartlägga samband mellan brott och brottslingars härkomst.

Vid studien 2005 visades sexbrotten till mycket hög andel ha begåtts av invandrare. Det var då enligt studien fem gånger vanligare att en sexbrottsling var född utomlands, men då var andelen utrikes födda invånare i Sverige dessutom mycket mindre än vad den är idag.

Sedan den senaste invasionsvågen av rasfrämlingar vällde in över Norden 2015 har denna andel ökat markant. Under samma period har Sverige blivit det land med näst flest våldtäkter i världen, efter Sydafrika.

För ett år sedan krävde Moderaterna efter den moderatledda invandringsregeringens politik med öppna hjärtan, plånböcker och gränser, att gärningsmäns härkomst ska kartläggas beträffande sexualbrott.

Justitieministern Morgan Johansson (S) ville då slippa ta ansvar för ett sådant beslut och sköt därför över frågan genom att säga att det är upp till Brå själva att avgöra den saken.

Nu skriver Brå att man kommer att genomföra en sådan studie:

Brå kommer nu att genomföra en studie avseende registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. Studien kommer innehålla liknande frågor som i myndighetens studie från 2005, men dess utformning kommer att göra det möjligt att följa utvecklingen över tid och även belysa fler frågor än i den tidigare studien.

”Tråkig” utveckling
Rättspolitisk talesman för Moderaterna är Johan Forsell. Till SVT säger han att han välkomnar BRÅ:s studie.

— Jag tycker det är väldigt positivt. Om man utreder vad den tråkiga ökningen av sexualbrott beror på så måste man titta på allt, man kan inte välja bort något. Och då ska härkomst vara en del av detta, säger Forsell.

Brå:s undersökning kommer att titta på olika typer av brott: Våldsbrott, sexualbrott inklusive våldtäkt och olika typer av tillgreppsbrott. Resultaten planeras att publiceras i början av 2021, men innan dess, 2020 ska en annan rapport släppas som ska studera ”utsattheten” för brott på asylboenden, svårigheter för rättsväsendet att upptäcka och utreda brott på dessa boenden och hur dessa brott kan förebyggas.

Justitieminister Morgan Johansson har hittills inte velat kommentera Brå:s pressmeddelande om deras kommande studie.

Studie finns redan
Vilken studie Brå än kommer att lägga fram, kommer den att jämföras med amatörforskaren Joakim P Jonassons studie från 2017 som han själv genomförde när myndigheter vägrade belysa frågan om invandrarvåldet.

Jonassons studie blev en milstolpe för framläggande av fakta om konsekvenser av främlingsinvasionen och användes flitigt som referens av invandringskritiska röster, både i alternativmedier och i sociala medier.

Studien visade bland annat att två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd. 95,6 procent av alla överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst. Räknar man in försöksbrott hamnar siffran på 93 procent, enligt Nya Tider.

Exakt vad den nya utformningen för Brå:s studie – exempelvis dess metodologi – rapporteras inte i dagsläget, bland annat frågor kring grundvalarna för gärningsmannaprofilering.

Det är därför oklart om exempelvis andra och tredje generationens kriminella rasfrämlingar kommer att räknas som invandrare, och om etniskt ursprung kommer att kunna påverka utfallet av studien, eller om endast registrerat ursprungsland respektive världsdel kommer att utgöra studieparametrar.

Källor:
Brå inleder forskningsprojekt om kopplingen mellan brottslighet och härkomst
Brå ändrar sig om kartläggning av härkomst
Så många våldtäkter kostar massinvandringen – statistik äntligen tillgänglig tack vare amatörforskare


  • Publicerad:
    2019-03-30 14:00