INVANDRARBROTTSLIGHET. Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått regeringens uppdrag att utreda varför våldsbrott med sexuella handlingar har ökat sedan 2005. Det ingick i uppdraget att om möjligt undersöka vilka gärningspersonerna är. Men Brå väljer att endast studera offren.

Thibault Beninka. Brå undviker att intressera sig för vem han och liknande personer är

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé, som själv vill slopa yttrandefriheten för att stoppa oliktänkande, kritiserar Brå och säger att de inte ”vågar” utreda sexbrottslingars härkomst.

— Det är att svika brottsoffren att aktivt utesluta att också titta på utländsk bakgrund hos gärningsmännen. Det är uppenbart att Brå inte vågar göra detta för att man saknar stöd från regeringen, säger Tobé.

I samband med att uppdraget gavs krävde Moderaterna att gärningsmännens eventuella utländska bakgrund skulle kartläggas. Justitieminister Morgan Johansson (S) ville slippa ta ansvar för ett sådant beslut och sköt därför över frågan på Brå själva genom att säga att det är upp till Brå själva att avgöra den saken.

Ingen på Brå vill svara på frågor annat än skriftligen. För att studera gärningspersonerna ”krävs en helt annan studie och då skulle frågeställningen rimligtvis inte gälla utvecklingen av just utsatthet för brott, vilket är fokus i detta uppdrag”, skriver pressekreterare för Brå, Monica Landergård, i ett e-brev till Tidningarnas Telegrambyrå (TT).

I regeringens regleringsbrev till Brå där uppdraget formuleras står att Brå ska belysa om ”ökningarna gäller särskilda typer av sexualbrott, tillvägagångssätt, situationer eller utsatta personer, och i den mån det är möjligt gruppen gärningspersoner”.

Men Brå anser att det inte är möjligt att identifiera gruppen gärningspersoner med det ”data” som regeringen angett i regleringsbrevet.

— Det här är det normala att göra i andra länder för att vi ska få så mycket kunskap som möjligt för att kunna vidta åtgärder. Jag förstår inte varför vi ska fortsätta sopa svåra frågor under mattan, säger Tobé.

Miljöpartiets rättspolitiske talesperson Mats Pertoft tycker dock att gärningsmännens etniska bakgrund är helt ointressant och riktar kritik mot Tobé.

— Det är mycket märkligt att ett politiskt, statsbärande, parti vill gå in och detaljstyra forskningen, säger Pertoft till TT.

Källa:
Brå utreder inte sexbrottslingars bakgrund


  • Publicerad:
    2018-03-28 12:30