INRIKES. Brottsförebyggande rådet har nu fått i uppdrag av regeringen att utreda ”varför sexualbrotten ökat i landet” de senaste åren. Däremot är det oklart om gärningsmännens etniciteter kommer att redovisas.

Regeringen har nu gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att utreda varför antalet anmälda sexualbrott ökat i landet de senaste åren. I uppdraget ingår det även att analysera om ökningarna gäller så kallade särskilda grupper av gärningspersoner, men det är dock upp till Brå om gärningsmännens etniciteter då även kommer att utlämnas.

Enligt Nationella trygghetsundersökningen har även utsattheten för sexualbrotten ökat under de senaste fyra åren. Bara under år 2016 uppgav 2,4 procent av landets befolkning att de utsatts för sexualbrott, vilket motsvarar ungefär 181 000 personer.

Det Brå främst ska analysera är om ökningarna gäller särskilda typer av sexualbrott, tillvägagångssätt, situationer samt ”i den mån det är möjligt gruppen gärningspersoner”.

Moderaterna gjorde ifjol ett populistiskt utspel där de öppnade upp för att kartlägga sexualbrottslingars etniska ursprung. Anledningen uppgav de då var för att skaffa sig tillräcklig kunskap för att ”kunna vidta lämpliga åtgärder”.

Justitieminister Morgan Johansson (S) sägs ha varit skeptisk till att avslöja gärningsmännens etniciteter, men han ska nu tydligen ha ändrat sig. Han säger dock att det är helt upp till Brå att avgöra ifall detta kommer att redovisas.

Den senaste statliga undersökningen av Brå som gjordes i ämnet var år 2005, men efter att invandrare då visade sig vara kraftigt överrepresenterade har intresset för vidare forskning i ämnet varit svalt från etablissemanget.

Privatpersonen Joakim P Jonasson släppte dock i slutet av oktober ifjol en statistisk sammanställning som visade på en extrem överrepresentation av invandrare som begår sexualbrott. Studien visade bland annat att personer med utomeuropeisk härkomst begår 84 procent av alla grova våldtäkter. Svenskar kom först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.

Källa:
Oklart om härkomst ska utredas vid sexbrott


  • Publicerad:
    2018-01-08 20:45