ANGREPPET PÅ VÅRA FOLK. I Danmark har antalet våldtäktsanmälningar mer än fördubblats på åtta år. Antalet fällande våldtäktsdomar har ökat från 132 till 217. Syrier är värst i absoluta tal, följda av turkiska medborgare.

2012 inlämnades 417 anmälningar om våldtäkt i Danmark. 2020 var siffran 987 enligt statistik som presenterats av landets justitieministerium. Det är mer än en fördubbling. Justitieminister Nick Hækkerup (S) påstår sig i B.T. se med allvar på ökningen:

Jag ser på siffrorna med allvar, eftersom våldtäkt är ett motbjudande brott, som tyvärr begås i överdriven omfattning.

Under samma period ökade även antalet domar markant. År 2020 fälldes 217 misstänkta våldtäktsmän mot betydligt färre 2012. Bland de 217 fällda för våldtäkt förra året har 53 utländskt medborgarskap. Siffran inkluderar alltså inte folkutbytare som hunnit få danskt medborgarskap.

Här är nationaliteten för de utländska medborgare som fälldes för våldtäkt år 2020, enligt statistik från danska Justitieministeriet:

  • 7 domar: Syrien
  • 5 domar: Turkiet samt statslösa personer
  • 2 domar: Algeriet, Somalia, Eritrea, Irak, Litauen och Grönland
  • 1 dom: Afghanistan, Brasilien, Bulgarien, Egypten, Bosnien, Frankrike, Iran, Jordanien, Indien, Jamaica, Polen, Lettland, Pakistan, Uganda, Libanon, Nepal, Rumänien, Portugal, Ryssland, Tunisien, Ukraina, Sverige och Färöarna.

Går inte att jämföra Danmark och Sverige med officiell statistik

I Sverige väljer Brottsförebyggande rådet (Brå) att inte föra statistik över våldtäktsmäns medborgarskap. Vidare presenteras våldtäktsförsök tillsammans med fullbordade våldtäkter.

Petterssons Blogg presenterar en statistik som kastar ett löjets skimmer över denna sammanklumpning:

  • Antalet fullbordade våldtäkter har i Sverige ökat med 1 694 procent sedan 1975.
  • Våldtäktsförsök har ökat med 19 procent sedan 1975.

  • Publicerad:
    2021-04-12 20:10