INRIKES. Under onsdagen meddelade Brå att man nu har ändrat sig och att det trots allt kan bli en utredning om samband mellan massinvandringen och den ökande brottsligheten.

Brottsförebyggande rådet, Brå, skriver i ett pressmeddelande på onsdagen att man nu ändrat sig gällande en utredning om sambandet mellan massinvandringen och den ökande brottsligheten i Sverige. Den ändrade uppfattningen i frågan hänvisas till att det finns en mycket stor efterfrågan i samhällsdebatten av en sådan utredning. Bland annat skriver man följande i pressmeddelandet:

Det kan nu konstateras att efterfrågan i samhällsdebatten på uppdaterade underlag om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan, är så stark att myndigheten behöver överväga möjligheterna igen. Uppslag som behöver värderas är exempelvis någon form av uppdaterad studie av det slag som genomförts tidigare, någon form av studie om hur risker fördelar sig och vad som kan göras för att minska dem eller andra fördjupade studier.

Tidigare utredningar som Brå genomfört har visat på en stor kriminell överrepresentation bland invandrare i relation till svenskar. Bland annat visar en utredning från 2005 att utrikes födda var fem gånger mer benägna att begå våldtäkter än svenskar. I denna siffra räknar dock även européer in i begreppet utrikes födda, så man kan anta att överrepresentationen bland ickevita är ännu högre. Till exempel visar en kartläggning som den regimvänliga tidningen Aftonbladet gjort att 9 av 10 gruppvåldtäktsmän har en utländsk bakgrund och att antalet dömda för gruppvåldtäkt har tredubblats de senaste fem åren.

Myndigheten skriver dock även att man behöver ett godkännande av regeringen innan man kan inleda arbetet med utredningen. Om den får grönt ljus av regeringen kan den påbörjas först i början av 2019. Huruvida Sveriges regering är intresserad av sanningen återstår dock att se.

Källor:
Brå överväger studier om brott och migration
Unik granskning: 112 pojkar och män dömda för gruppvåldtäkt
Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet


  • Publicerad:
    2018-05-08 16:25