INRIKES. Enligt Brottsförebyggande rådets senaste rapport saknar knappa 50 procent tilltro till rättsväsendet.

Enligt färsk data från Brottsförebyggande rådet saknar en stor del av den svenska befolkningen tilltro till rättsväsendet. Bland de tillfrågade sade hela 45 procent nej till frågan om de hade mycket eller ganska stort förtroende för rättsväsendet som helhet. Siffran är katastrofalt dålig ur ett samhällsperspektiv.

Folkets förtroende för det svenska rättsväsendet har fortsatt att falla sedan år 2015. Bland de delar av rättsväsendet som folket har minst tillit till finns såväl åklagarmyndigheten som domstolarna. Mindre än hälften av de tillfrågade sade sig ha mycket eller ganska stort förtroende för åklagare (44 procent) och domstolarna (47 procent). Förtroendet för polisen är aningen bättre men även där når bara den miserabla förtroendenivån om 54 procent. Allra minst förtroende har de tillfrågade för kriminalvården där bara 39 procent sade sig ha mycket eller ganska stort förtroende.

Speciellt intressant är det att titta på tilltron för den svenska polisen som enligt årets studie bara har förtroende bland 54 procent av de tillfrågade. Siffran kan jämföras med Brasilien, ett land som fortfarande anses vara ett utvecklingsland.

Förutom avsaknaden av tilltro till rättsväsendet saknar även det svenska folket tilltro till att personer misstänkta för brott hanteras väl. Tilltron för att misstänkta hanteras väl av rättsväsendet ligger på 48 procent, och har legat på samma nivå sedan 2010. Det samma gäller folkets känsla över hur de behandlats av polisen när de anmält ett brott. Bland de tillfrågade sade knappa 20 procent att de haft negativa erfarenheter när de haft med polisen att göra.

Källa:
Nationella trygghets- undersökningen 2017
52% of Brazilians trust the police, but only 10% approve of politicians


  • Publicerad:
    2018-03-27 17:10