INRIKES. Under onsdagen publicerades den Nationella trygghetsundersökningen för 2016. Siffrorna visar bland annat att allt fler kvinnor och flickor utsätts för sexualbrott, i majoriteten av fallen av helt främmande män. Bara 11 procent anmäler dock. Anledningen är bristande förtroende för polisen.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, publicerar varje år en trygghetsundersökning där man kartlägger utsattheten för brott. I den senaste undersökningen, som genomfördes tidigare i år, deltog 11.600 personer.

Resultatet visar på en skrämmande utveckling, där sexualbrottsligheten fortsätter att öka. Mest utsatta är kvinnor i åldern 16 – 24 år där siffran nu ligger på hela 14 procent. Detta kan jämföras med 2015 års siffror på 9 procent. I majoriteter av fallen, 65 procent, är förövaren en helt okänd person.

BRÅ anser att resultaten i undersökningen tyder på att färre allvarliga sexualbrott än vad som faktiskt begås, anmäls. Oavsett allvarlighetsgrad gör nämligen bara 11 procent av de drabbade kvinnorna en polisanmälan.

— Den vanligaste orsaken till att man inte anmäler brottet är att den som utsatts inte tror att polisen kan göra något, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på BRÅ.

Justitieminister Morgan Johansson (S) säger nu till Aftonbladet att slutsatsen måste bli att detta rör sig om en faktisk ökning. Han säger sig också vilja ge BRÅ i uppdrag att kartlägga orsakerna bakom utvecklingen.

I Nationella trygghetsundersökningen ställs även frågor kring andra typer av kriminalitet, exempelvis misshandel, personrån och trakasserier. Totalt uppger 15,6 procent av de tillfrågade att de utsatts för ett eller flera av dessa brott, inklusive sexualbrotten, vilket utgör den högsta siffran sedan mätningarna startade för cirka 10 år sedan.

Källor:
Nationella trygghetsundersökningen
Sexbrott når ny toppnivå


  • Publicerad:
    2017-11-15 21:55