INRIKES. Svenskarnas förtroende för polisen fortsätter att rasa. Brå:s nationella trygghetsundersökning visar att förtroendet för polisen har minskat med sju procentenheter på bara ett år.

Foto: brandsvig (CC BY-NC-ND 2.0)

Under tisdagen släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, sin reguljära Nationella trygghetsundersökningen. Undersökningen består av svaren från drygt 12 000 personer på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet.

Undersökningen visar bland annat att förtroendet för polisen och rättsväsendet som helhet minskat sedan 2015. Mellan 2016-2017 minskade antalet som sade sig ha mycket eller ganska stort förtroende för polisen med sju procentenheter till 54 procent. Förtroendet för rättsväsendet som helhet minskade under samma period med sex procentenheter till 55 procent.

— Vi har mycket fokus på polisen och att de inte klarar sitt jobb, så det är inte så konstigt att det påverkar människors känsla för trygghet, säger Thomas Hvitfeldt från Brå till TT.

Även svenskarnas förtroende för domstolarna, åklagarna och kriminalvården har minskat i nästan samma takt som förtroendet för polisen och rättsväsendet som helhet.

Det är något vanligare att kvinnor har stort förtroende för rättsväsendet än att män har det, men skillnaden är liten och utvecklingen för kvinnor och män är likartad, skriver Brottsförebyggande rådet.

Källa:
Nationella trygghetsundersökningen


  • Publicerad:
    2018-01-17 10:00