SVERIGE. I dagsläget är det helt lagligt att köra runt i falska polisbilar, det vill säga bilar som helt eller delvis ser ut som polisens eller SÄPO:s bilar. Men nu har regeringen lämnat ett lagförslag som kan komma att förbjuda detta.

Enligt polisens uppgifter rör det sig om omkring tolv bilar som helt eller delvis ser ut som polisens eller SÄPO:s fordon. Det har visat sig att både ungdomar som vill visa sig tuffa inför sina kompisar och kriminella personer gjort om och kört omkring i bilar som varit förvillande lika äkta polisbilar.

Justitieminister Morgan Johansson menar att det inte är antalet fordon utan att dessa trafikerar våra vägar dagligen som föranleder regeringens nya lagförslag.

— De skadar förtroendet för polisen varje dag, oavsett om det är ett fåtal bilar, säger Johansson.

Idag skickar regeringen en lagrådsremiss som föreslår att det ska bli olagligt att köra falska polisbilar och att det ska kunna bestraffas med vite om så sker. En dom i Svea hovrätt 2012 fastslog att körande av falsk polisbil inte måste medföra brottet ”föregivande av allmän ställning” men med regeringens nya lagförslag kommer det alltså bli olagligt att köra dessa fordon.

I regeringens lagrådsremiss står det att det ska bli olagligt att framföra fordon som bär ”Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens heraldiska vapen eller något som lätt kan förväxlas med dessa samt ordet polis i olika sammansättningar och böjningsformer och ord som lätt kan förväxlas med det”.

Justitieministern nämner utöver det förfärliga intrycket även bristande förtroende för polisen som bakomliggande orsaker till varför man nu vill göra det olagligt att köra falska polisfordon.

— Allmänheten måste kunna lita på att den som kör en polisbil också är polis. Det har förekommit att sådana här falska polisbilar kommit åkande och kört rakt förbi en trafikolycka utan att stanna och det ger ju ett förfärligt intryck. Det här är en lucka vi täpper till av rena anständighetsskäl och för att behålla förtroendet för polisen, säger Johansson.

Om förtroendet för polisen och SÄPO stärks i och med det nya lagförslaget återstår att se.

Källa:
Köra falsk polisbil blir olagligt


  • Publicerad:
    2016-06-22 16:15