ÖVERVAKNING. Svenska polisbilar ska nu utrustas med ett system som möjliggör avläsning av registreringsnummer på fordon.

För bara några veckor sedan började polisen använda sig av ANPR-systemet (Automatic Number Plate Recognition) som läser av fordons registreringsskyltar automatiskt. Systemet innebär att polisen nu inte behöver slå upp registreringsnummer manuellt för att få information om ett fordon. Istället kommer nu polisen med hjälp av ANPR-systemet att kunna avläsa registreringsskyltar automatiskt.

Med en kamera identifieras en registreringsskylts registreringsnummer för att sedan omvandlas till en text i systemet som sedan körs mot polisens databas som innehåller exempelvis efterlysta fordon eller fordon med körförbud. Om nu ett avläst fordon skulle matcha databasen larmar systemet polisföraren som sedan kan stoppa fordonet.

Tidigare i år när systemet togs i bruk visade systemet sig vara väldigt träffsäkert. Utanför Stockholms polishus avlästes 100 förbipasserande fordon varav 13 hade brister som systemet uppmärksammade polisen om. Nio hade körförbud, två var avställda och två var oförsäkrade.

Källa:
Nu ser polisen dig – hela tiden


  • Publicerad:
    2015-03-01 16:30