NORDEN. Enligt en ny undersökning gjord av EU är Finland det mest diskriminerande och såtillvida mest folkvänliga landet inom unionen.

Enligt en färsk undersökning från EU institutionen Europeiska Unionens Byrå för Fundamentala Rättigheter (BFR) är Finland ”det mest diskriminerande landet i unionen”. Vad detta i ej politiskt korrekta termer betyder är att Finland är det mest folkvänliga landet i EU.

I undersökningen frågades rasfrämlingar och andra minoriteter om deras erfarenheter när det kommer till diskriminering, trakasserier och hur ofta de ”stoppats av polisen”. Rasfrämlingarna frågades även om de tyckte att myndigheter litade på dem och om de personligen kände att de ”tillhörde samhället”.

Resultaten talar sitt tydliga språk. I inget annat EU-land värderar ursprungsbefolkningen sitt egna folk mer än i Finland. Under det senaste året har fler än 45 procent av de tillfrågade från subsahariska Afrika upplevt att de blivit diskriminerade medan 60 procent säger sig ha blivit diskriminerade under de senaste fem åren.

Framförallt känner de tillfrågade att de upplevt diskriminering då de haft att göra med myndigheter, sjukvård och arbetsgivare. Det enda landet inom EU som är mer folkvänligt när det kommer till just subsahariska afrikaner är Luxemburg.

Från BRF säger man att forskarna varit ”chockerade över de finska resultaten och att de hade svårt att tro på att en välfärdsstat som Finland kan vara så rasistisk”.

Även Sverige gjorde till mångas stora förvåning bra ifrån sig. När det exempelvis kommer till subsahariska afrikaner som känt att de diskriminerats under de senaste tolv månaderna svarade 41 procent ja. En siffra som får Sverige att hamna på en fjärdeplats.

Källor: 
Finland one of most discriminatory countries in EU, shows survey
Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Main results


  • Publicerad:
    2017-12-18 21:00