INRIKES. Igår kom den årliga trygghetsundersökningen (NTU) från Brå som visar på ökande utsatthet för brott för svenska folket. Sedan år 2014 har antalet utsatta för sexualbrott tredubblats, men har minskat något lite jämfört med år 2017, vilket lyfts fram stort av traditionella media.

Igår publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som undersöker svenska folkets utsatthet för brott, upplevelse av otrygghet och förtroende för rättsväsendet.

Undersökningen, vars data samlades in under januari-april år 2019 och avser år 2018, visar att den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat och då särskilt hot, som är den vanligaste brottstypen. 9,1 procent har under 2018 uppgett att de utsatts för hot under 2018 och siffrorna visar en tydligt uppåtgående trend.

45 procent av unga kvinnor anger att de av rädsla för att utsättas för brott tagit en annan väg.

— Att tillvaron begränsas är en allvarlig konsekvens av oro för att utsättas för brott som främst drabbar de enskilda kvinnorna, men i förlängningen är det ett problem för oss alla, om målet är att vi ska ha ett jämställt samhälle, menar Sofie Lifvin, utredare på Brå.

Brott som ökar år för år är trakasserier, hot, personrån och misshandel.

Personrånen har ökat från 0,8 procent år 2006 till 1,4 procent under 2018. Antalet hot ökade från 6,4 procent år 2006 till 9,1 procent under 2018. Under perioden ökade misshandel från 3,0 procent till 3,5 procent samt trakasserier från 4,9 procent till 8,2 procent.

Totalt uppger 26,4 procent av invånarna att de utsatts för brott mot enskild person under 2018 vilket är en ökning sedan år 2017 då andelen var 24,7 procent.

De enda brott som inte har ökat sedan år 2017 är fickstölder och sexualbrott.

Andelen av befolkningen som utsatts för sexualbrott har tredubblats sedan år 2014

Av befolkningen uppger 6,0 procent att de år 2018 utsattes för sexualbrott medan det var 6,4 procent under 2017. Om man ser några år tillbaka så har dock sexualbrotten flerdubblats på några få år.

Under 2011 uppgav befolkningen att 1,4 procent utsatts för sexualbrott och år 2006 var andelen 1,5 procent. År 2014 var motsvarande siffra 2,0 procent, vilket innebär att antalet sexualbrott fyra år senare, år 2018, tredubblats.

Svensk mainstreammedia har valt att fokusera på att siffran 6,4 procent av befolkningen som år 2017 säger sig ha utsatts för sexualbrott, minskat något till 6,0 procent under 2018.

Boulevardblaskan Expressen berättar exempelvis om undersökningen i en artikel med rubriken ”Sexualbrott minskar i Sverige” medan Svenska Dagbladet basunerar ut ”Sexualbrotten i Sverige minskar”.

Den oberoende journalisten Joakim Lamotte har kommenterat medias fulvinkling av rapporten:

Vad gäller sexualbrott har vi sett en lavinartad ökning sedan 2014 och det vore absurt om den siffran fortsatte att stiga i all evighet. Nu är andelen som utsatts för sexualbrott 6 procent. 2014 var siffran 2 procent. På fyra år har alltså sexualbrotten i Sverige ökat trefaldigt, vilket är katastrof.

Nu ser vi att även andra brott ökar i samma omfattning.

En mer passande rubrik från Svenska Dagbladet kunde varit: ”Ny rapport visar att brottsligheten och otryggheten i Sverige slår nya rekord.”

Källa:
Sexualbrotten har tredubblats – på fyra år


  • Publicerad:
    2019-10-09 14:40