BROTT. I en uppenbart tillrättalagd rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) kan man utläsa att ”invandringsvågen inte har påverkat antalet sexualbrott och att vi inte har haft någon ökning av sexualbrott under de senaste åren”, enligt juden Jerzy Sarnecki.

Jerzy Sarnecki

Brå har på regeringens uppdrag undersökt de brott som anmälts till polisen under perioden 2005 till 2017. Resultaten visar, också på uppdrag av regeringen, att antalet våldtäkter utförda av personer som varit okända av den som drabbats inte ökade mellan åren 2011 och 2017. Inte heller ökade överfallsvåldtäkterna under den perioden.

En person som omedelbart applåderade de påstådda undersökningsresultaten var juden Jerzy Sarnecki, professor vid kriminologiska institutionen på Stockholms universitet.

— Rapporten visar att invandringsvågen inte har påverkat antalet sexualbrott och att vi inte har haft någon ökning av sexualbrott under de senaste åren. Vi står inte under ockupation av muslimska män som våldtar våra kvinnor, säger han.

Brå drar inte oväntat slutsatsen att benägenheten att anmäla sexuellt våld har ökat, och att det är svårt att avgöra om antalet sexualbrott faktiskt har ökat eller om det rör sig om en ökning i antalet rapporter av brott som uppfattas som sexualbrott.

Detta kvasiakademiska resonemang imponerar dock inte på nationalekonomen Tino Sanandaji. I ett inlägg på Facebook anklagar han Brå för att använda oseriösa undersökningsmetoder och för att trolla bort fakta som man inte vill se.

Är det sant? Lika sant som ni själv kan gissa. Brå undersökter inte invandrare, de undersöker inte vem som begick brott och använder framförallt en oseriös metod (i vetenskapliga temer har deras metod extremt låg power men drar slutsatser från absence of evidence)

Andra tricks är strawman att flyktingar som kom just 2015 inte kan förklarat hela ökningen i sexbrott, därför påverkar flyktingar inte alls sexbrott. Med Brås logik har en påse chips per dag ingen effekt på övervikt så länge det inte förklarar hela viktuppgången.

Rapporten är framförallt om en annan viktig fråga, dvs. om sexbrott faktiskt ökat eller inte. Dold i tjocka lager av dimridåer visar det sig att ja, sexbrott har ökat, inklusive allvarliga sexbrott som våldtäkt.

Genom att använda en undersökningsmetod som närmast garanterar att man inte får några samband mellan invandring och antalet sexualbrott har alltså Brå ”vetenskapligt” uppfyllt det uppdrag som regeringen gav, det vill säga att bevisa att den förda massinvandringspolitiken inte medför någon ökad brottslighet.

Den judiske kriminologen Jerzy Sarnecki har vid flera tillfällen ställt sig till förfogande som globalisternas lydiga megafon och kallat alla rapporter om invandrares överrepresentation i sexualbrott för ”högerextrema konspirationsteorier”.

Med tanke på att Brå:s rapport från år 2005 tydligt visade att utlandsfödda män var gravt överrepresenterade både som misstänkta och som dömda gärningsmän när det gäller sexualbrott, framstår det som orimligt att det idag, 14 år senare och med en avsevärt högre andel utlandsfödda män i befolkningen, inte skulle finnas någon sådan överrepresentation.

Källor:
Brå: Flyktingströmmen förklarar inte fler anmälda sexualbrott
Tino Sanandaji på Facebook
Brottsförebyggande rådets rapport


  • Publicerad:
    2019-05-29 16:05