MÅNGKULTUREN. Den senaste statistiken visar att det begås 63 våldtäkter per 100 000 personer som uppehåller sig i Sverige. Det är mer än dubbelt så mycket som i världens tredje värsta land.

Det extrema våldet i Sverige ökar i samvariation med den ökade invandringen. En färsk publicering från The Spectator Index visar att enligt den senast insamlade statistiken har Sverige näst flest våldtäktsoffer i världen per capita, endast efter svart makt-staten Sydafrika.

The Spectator Index uppger att det under förra mätperioden begicks 63 våldtäkter per 100 000 personer som befinner sig i Sverige. Det är mer än dubbelt så många som i Australien, som ligger på tredje plats på värsta-listan. Det sydafrikanska bottenrekordet ligger på hisnande 132 våldtäkter per 100 000 afrikaner. Situationen i Sydafrika har varit densamma under lång tid. Men ökningen i Sverige är chockartad och en direkt följd av de svenska regeringarnas politik med massinvandring av rasfrämlingar.

Den oberoende journalisten Joakim Lamotte finner det ”totalt obegripligt” att ”människor som kallar sig välutbildade och intellektuella med gott samvete ha kunnat låta detta ske; inte sällan kallar sig dessa människor för feminister och säger sig stå upp för kvinnors rättigheter”.

Som medansvariga pekar han ut kriminologer som exempelvis juden Jerzy Sarnecki, främlingen Felipe Estrada Dörner och Nina Rung, som inte bara är kriminolog utan dessutom genusvetare med expertkunskaper i sexualiserat våld.

”Hur många internationella statistikrapporter över våldtäkter måste publiceras innan de som styr vårt land inser att vi har problem?” undrar Lamotte på sin Facebooksida.

Källor:
Twitter
Facebook


  • Publicerad:
    2018-09-28 16:55