ÖVERGREPP. En pågående studie kring utbredningen av sexuella övergrepp i dagens samhälle ger en skrämmande bild. Så mycket som var åttonde kvinna har tvingats till samlag eller utsatts för försök till samlag innan de fyllt 18 år.

I studien som utförs av Nationellt centrum för kvinnofrid på Uppsala universitet fick 10 000 kvinnor och lika många män i åldrarna 18 till 74 år svara på frågor rörande sexuella övergrepp. Av de lite över hälften som svarade visade det sig att 13 procent av kvinnorna blivit utsatta för våldtäkt eller försök till våldtäkt innan de fyllt 18 år.

Enligt Frida Hallén, ordförande för HOPP-Stockholm som jobbar med personer som utsatts för övergrepp, är inte siffrorna förvånande: ”Vi är inte alls förvånade. Utan det stämmer väl överens med vår bild. Att det är så pass utbrett och så pass vanligt med sexuella övergrepp i samhället.”

Studien som publiceras i sin helhet i februari nästa år visar också på att var fjärde kvinna och var tionde man utsatts för ofrivillig sexuell beröring, tvingats röra vid någon annan på ett sexuellt sätt eller tvingats att visa sig naken innan 18 års ålder. Liknande övergrepp kan sätta djupa spår hos barn uppger Frida Hallén: ”Jag vill lyfta fram att för ett barn kan det vara lika traumatiserande som en fullbordande våldtäkt.”

Enligt en rapport från 2010 utförd av FN-organet United Nations Office on Drugs and Crime toppade Sverige antalet anmälda våldtäkter i Norden. I jämförelse med alla länder som deltog i studien låg Sverige på andraplats efter det afrikanska konungariket Lesotho.

Enligt en undersökning i Finland är unga män från Mellanöstern kraftigt överrepresenterade i den officiella våldtäktsstatistiken. Mellan åren 2006 till 2009 stod främlingar för en tredjedel av våldtäkterna.

Källa:
Var åttonde flicka utsatt för sexövergrepp


  • Publicerad:
    2013-11-21 20:15