KAMPMOTIVATION. Myndigheten Brottsförebyggande rådet släppte under tisdagen en ny rapport om självrapporterad utsatthet för brott. Det mest chockerande med rapporten är att en svensk kvinna löper idag 23 procents risk att våldtas minst en gång under sitt liv. Beräkningen har utgått från kvinnor i åldern 16 – 79 år och med dagens våldtäktsstatistik.

I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) senaste rapport ”Utsatthet för brott år 2011” har drygt 13 000 personer besvarat frågor om ifall de blev utsatta för brott under det gångna året.

I rapporten så avslöjas även flera medialögner. Bland annat den om att ”de flesta sexualbrotten begås i hemmet av personer bekanta till offret”. I verkligheten stämmer inte detta:

”I 58 procent av fallen var gärningspersonen helt okänd för den utsatte” står det i rapporten, som fortsätter: ”Det är vanligare att händelsen har inträffat på allmän plats (41 %) än i en bostad (30 %).”

— Det kanske kontrasterar mot en föreställning av hur det är, meddelar Thomas Hvitfeldt, utredare på BRÅ, till TT.

Rapporten avslöjar att ”det skattade antalet våldtäkter i befolkningen uppgår till drygt 29 000 händelser under 2011″, varav de allra flesta offer är kvinnor. Det innebär att för varje levnadsår så är risken för att en kvinna i åldern 16 till 79 år blir våldtagen 4 på 1000.

Men om man ser till risken att bli våldtagen minst en gång under sitt liv, kommer så mycket som 1 av 4 kvinnor att våldtas minst en gång från det att hon fyllt 16 till att hon är 79 år. Då har inte risken att våldtas innan 16 års ålder eller efter 79 räknats in, något som även händer titt som tätt i mångkulturella delar av landet.

Efter att massinvandringen begynte på 90-talet så ökar antalet våldtäkter per år.

Efter att massinvandringen begynte på 90-talet så ökar antalet våldtäkter per år.

Brottsligheten har ökat enormt i Sverige sedan början av nittiotalet. BRÅ anger att de största orsakerna till detta är massinvandringen och den fria rörligheten inom EU. BRÅ anger även att överrepresentationen bland invandrare är kraftig och att den ökar i och med det att brotten anses som grövre.

Det är dock inte alla folkgrupper som är överrepresenterade. De som ligger bakom den extremt höga brottsligheten är främst afrikaner och människor från mellanöstern, skriver rådet.

Enligt statistik från BRÅ:s rapport 1996:2 sidan 107, så framgår det att till exempel irakiska och marockanska män begår våldtäkter över tjugo gånger oftare än svenska män. Enligt statistiken så begicks redan i slutet av 90-talet fler än hälften av alla våldtäkter i Sverige av icke-svenskar.


  • Publicerad:
    2012-11-22 13:41