UTRIKES. De ur ett feministiskt perspektiv tämligen hopplösa afghanska männen tycker att landets kvinnor har för många rättigheter.

En undersökning visar att två tredjedelar av afghanska män tycker att kvinnor har för många rättigheter. Åsikten är vanligare bland unga män.

En tredjedel av afghanska kvinnor har samma åsikt och anser dessutom att kvinnor är för känslosamma för att vara ledare.

Endast 14,6 procent av männen anser att gifta kvinnor bör ha samma rättigheter som sin man när det gäller att arbeta utanför hemmet, medan den siffran bland kvinnor är 72,4 procent.

Undersökningen kommer i samma veva som intensifierade fredssamtal mellan ockupationsmakten USA och de fundamentalistiska talibanerna. Under de sistnämndas styre mellan 1996-2001 förbjöds kvinnor från att förvärvsarbeta samt påtvingades slöja. Tidigare har den USA-stödda regimen i Kabul sagt att talibanerna måste respektera kvinnors rättigheter ifall de ska erkännas som en legitim politisk gruppering. Men det verkar alltså som att Afghanistans befolkning överlag snarare stöder talibanerna i denna fråga.

Källa:
REFLECTIONS ON GENDER, PATRIARCHY, AND PEACE


  • Publicerad:
    2019-01-29 19:10