SKOLVÄRLDEN. Lärarinnan Karin berättar i en intervju för Samhällsnytt om det massiva invandrarkaos i skolorna som följt av gymnasielagen och om hur alla tiger om det på grund av tabut att kritisera invandringen.​

Karin jobbar som lärarinna på en av Stockholms mest eftertraktade gymnasieskolor. Hon berättar i en intervju för Samhällsnytt om invandrarkaoset som blivit till följd av gymnasielagens införande. Den så kallade gymnasielagen gav runt 9000 unga invandrare, nästan alla afghaner, rätt att stanna i Sverige om de bara sökte in till gymnasiet.​

Karin berättar:

— Det räcker med att en klass berikas med 2-3 invandrare – ofta ensamkommande – så är klassen förstörd. Dessa elever saknar impulskontroll och beter sig som om de vore galna. De kastar ut datorer och stolar genom fönstren och stör medvetet klasskamraterna som försöker studera. Timmar går åt till att lära ut bokstäver till analfabeter.​

Under inskrivningssamtalet på skolan frågar de nyanlända ofta tidigt när de ska få sin dator. Skolböcker eller en rundtur på skolan är de ointresserade av. Däremot frågar de vilka betyg som krävs för att få stanna i Sverige och för att få försörjningsstöd. Inget intresse för inlärning finns.​

Under lektionstid filmar de ofta Karin när hon undervisar. De har telefonnummer till Skolinspektionen och hotar att ljuga om henne så att hon ska mista jobbet när de är missnöjda med betygen.​

Afghaneleverna vet att systemet är på deras sida och att dåligt beteende inte ger några konsekvenser. Säger man som lärare ifrån blir det däremot konsekvenser, berättar Karin. Många lärare åker numera kollektivt till skolan då de fått backspeglarna på bilen sönderslagna och cykeldäcken punkterade.​

Karin berättar vidare för Samhällsnytt att hon jobbat på flera ansedda skolor i Stockholm och att rektorerna där inte vågar göra någonting åt det hela eftersom media skulle skapa en häxjakt. Etablerad media tar alltid invandrarelevernas parti. Rektorerna vill undvika att skolan får dåligt rykte, färre sökande och mindre pengar.​

Karin talar också om tabut kring invandringsproblemen; hur alla ger sken av att finna sig i det fast alla är missnöjda. Ingen vågar tala öppet om det.​

Karin, som egentligen heter något annat, vågar inte heller tala öppet.​

— Ibland tänker jag att den dag jag går i pension ska jag släppa alla tyglarna och häva ur mig allt jag upplevt som lärare efter att politikerna lät invandringen gå så här långt, säger hon.​

Källa:
INTERVJU: Toppläraren Karin vittnar om invandringskaos i eftertraktad stockholmsskola


  • Publicerad:
    2019-10-02 18:30