SKOLAN. Björn Åstrand, regeringens utredare för en ”likvärdig skola” presenterar idag sina slutsatser och föreslår lottning och kvotering för att komma till rätta med segregationen i den svenska skolan. Det fria skolvalet har enligt Åstrand förvärrat utvecklingen.

Ingen ska komma undan mångkulturen i den ”likvärdiga” svenska skolan. Skärmbild: Youtube.

Regeringens utredare för en ”likvärdig skola”, Björn Åstrand, lektor vid Umeå universitet, lägger idag fram sina slutsatser om hur segregationen ska minskas och ”likvärdigheten ökas” i förskola och grundskola.

Inför tillsättandet av utredningen år 2018 slog skolkommissionen fast att det krävs ett system med en allsidig social elevsammansättning och där man arbetar för att stärka jämställdheten mellan flickor och pojkar.

— I en stark skola möts elever med olika bakgrund i samma klasser. Kommuner och huvudmän kan göra mycket mer för att åstadkomma detta, men vi behöver också bättre verktyg. Därför ska utredaren titta på hur reglerna kan förändras för ett mer fritt och rättvist skolval, sade dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin.

I en intervju med Sveriges Radio pekar nu Åstrand på att faktorer som ”klass” och invandringsbakgrund och var man bor i landet på ett oacceptabelt sätt påverkar hur väl barnen lyckas i skolan.

— Det är väldigt allvarligt att likvärdigheten brister i den svenska skolan. Det är också så att utvecklingen går åt fel håll när det gäller skolsegregationen, menar Åstrand.

— Det vi föreslår är att staten ska ta ett större ansvar för likvärdigheten i den svenska skolan och för arbetet mot skolsegregationen.

Det fria skolvalet har enligt Åstrand förvärrat utvecklingen. Barnen ska enligt förslaget inte längre kunna ställas i kö till förskola och skola, utan istället ska lottning och kvotering bidra till ”mer blandade klasser”.

— I dag är det ju så att några gör det här skolvalet och då är redan väldigt många av skolplatserna tagna sedan ett antal år tillbaka. Och det är ingen bra ordning.


  • Publicerad:
    2020-04-27 09:20