INRIKES. Flera miljarder kommer framöver att avsättas till att förbättra skolresultaten meddelar regeringen, dock kommer pengarna främst att slösas på rasfrämlingar.

Regeringen satsar i år 1 miljard kronor för att ”öka jämlikheten” inom grundskolan. Pengarna har fördelats av Skolverket och kommer gå till så kallade särskilt utsatta grundskolor.

— Det är där vi vet att vi kan lägga grunden för jämlikhet i skolsystemet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och fortsätter:

— Ska vi ha fortsatt stigande kunskapsresultat så måste vi bryta ojämlikheten. Då är en viktig del att se till att investera mer i de skolor och elever som har det tuffast.

Beslutet grundas på Skolverkets nyligen släppta rapport som enligt uppgift visar på att föräldrarnas bakgrund hör ihop med hur eleven presterar i skolan. Underlaget för hur pengarna kommer att fördelas grundar sig på ett index med åtta variabler framtagna av Statistiska centralbyrån, där ingår bland annat antalet syskon, invandring och vårdnadshavarnas utbildningsnivå.

Under 2019 kommer 3,5 miljarder kronor att avsättas och från 2020 ökar beloppet till 6 miljarder kronor årligen.

Källa:
Regeringen miljardsatsar på jämlikhet i skolan


  • Publicerad:
    2018-04-03 19:35