Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Regeringen vill förenkla körkortsutbildningen

Ska bli enklare och billigare Vill stödja de som ska ta körkort.

Regeringen tvingar universiteten att diskriminera svenskar

Måste prioritera bostäder åt ”utländska studenter” Tidöpartierna vill ”främja universitetens internationalisering”.

Kanadensisk lärarinna: ”2+2=4 är rasistiskt”

”Dold rasism” i uppfattningen att matematik är neutral och objektiv Matematikkoordinator menar att vita ”dragit fördel” av detta.

Friskola riskerar stort vite efter omfattande brister

Stora problem med undervisningen och betygsättningen ”Eleverna hade inte lektioner på flera veckor”.

Varningen: ”Poliseleverna är helt inkompetenta”

Lärare vittnar om fusk och bisarra incidenter ”Godkänns ändå för att fylla kvoten”.

Skrev uppsats om hur vit mjölk förtrycker svart kaffe

Fick högt betyg i ”kritiska vithetsstudier” vid Stockholms universitet ”Att det skulle vara ett skämt går över huvudet på kursledaren”, skrattar författaren.

Att gå på universitet eller inte?

KOMMENTAR. Studio Bothnia tog nyligen upp en intressant fråga; huruvida nationella bör gå på universitet eller inte. Det är en fråga som även förtjänar att tas upp i skrift, skriver Fredrik Vejdeland.

Nya regler gör gamla gymnasiekurser värdelösa – många får läsa om flera hundra poäng

SAMHÄLLE. Många som läst på gymnasieskolan men saknar slutbetyg tvingas nu läsa om sin gymnasiepoäng. Den 1 juli 2020 införs nya regler som gör att många gamla kurser blir ogiltiga.

Israeliskt säkerhetsföretag lyckades inte knäcka “svenska” brottslingars mobiler

BROTT. I det uppmärksammande högskoleprovsfuskmålet tvingas åklagaren ge upp kampen mot de beslagtagna mobiltelefonerna. Det går inte att komma åt data för att säkra bevis.

Arabisk analfabet fick lärarjobb på privat toppskola i England

MÅNGKULTUREN. Den icke läs-och skrivkunnige gymnasieläraren Faisal Ahmed stämde sin arbetsgivare när han fått sparken efter bara två dagars tjänst. Ahmed hade lotsats till tjänsten av en stor organisation för särbehandling.

Moderaterna kräver statliga anslag för skolresor till Auschwitz för alla unga

FÖRINTELSEKULTEN. I en motion till riksdagen kräver Moderaterna att staten anslår pengar till skolresor för alla unga till koncentrationsläger som Auschwitz.  

Regeringen satsar miljarder på jämlikhet i skolan – invandrare prioriteras

INRIKES. Flera miljarder kommer framöver att avsättas till att förbättra skolresultaten meddelar regeringen, dock kommer pengarna främst att slösas på rasfrämlingar.  

Socialdemokrat kräver krafttag mot “antisemitism”

UTBILDNING. Magnus Manhammar (S) kräver att hans egen regering tar krafttag mot ”antisemitism” med en uppmaning till Gustav Fridolin (MP) att göra utbildningsinsatser.

Polischefen förutspår fler terrordåd

SVERIGE. Nu vill polischefen utbilda allmänheten i hur de ska agera när ett nytt terrordåd sker, någonting han med all säkerhet förutspår. Han vill bland annat ta fram en tiopunktsprogram som beskriver hur man ska agera i en sådan krissituation och utbilda allmänheten i första hjälpen.

Obligatorisk utbildning för svenska polisen om terrorism

SVERIGE. Till hösten är planen att 10 000 poliser ska genomgå en obligatorisk vidareutbildning inom terrorism. Det hela är en satsning för att göra den enskilda polisen mer trygg vid ett eventuellt attentat.

Malmöskolor miljonsatsar på förintelseindoktrinering

INRIKES. Judiska församlingen i Malmö hävdar att stadens judar känner sig så pass osäkra att något måste göras åt problemet. Därför får de nu hjälp av bland annat Malmö stad med att utbilda 300 av stadens lärare för att motverka så kallad antisemitism. Satsningen på 1,1 miljoner kronor finansieras av svenska skattebetalare.

Låg kompetens hos personer som söker till tolkutbildning

MASSINVANDRINGEN. I massinvandringens kölvatten är behovet av tolkar nu rekordstort, men platserna på utbildningarna ekar tomma eftersom de som söker har för låg kompetens för att antas. Det är främst tolkar i utomeuropeiska språk som det råder brist på.

Mindre intelligenta poliser är att vänta

SVERIGE. Det råder brist på poliser i Sverige och för att lösa problemet har det nu beslutats att begåvningskraven ska sänkas. Mindre intelligenta poliser kommer därmed att utbildas.

Regeringen vill ha akademisk polisutbildning

UTBILDNING. Den nya regeringen har gett sitt samtycke till förslaget om en akademisk polisutbildning, vilket sägs vara en mycket efterlängtad förändring.

Auktoritativ skolmiljö ger högre resultat

UTBILDNING. Enligt en svensk forskare är höga skolresultat en produkt av en auktoritativ skolmiljö medan låga resultat bland annat beror på ökat elevinflytande.

En tredjedel av de svarta i USA har bristande språkkunskaper

USA. En ny undersökning visar att en tredjedel av negrerna i USA har bristande språkkunskaper. Motsvarande siffra för latinamerikaner är hela 43 procent och båda grupperna presterar också dåligt när det gäller matematikkunskaper.

Elever tvingas erkänna kosmos gudomliga ursprung

SPANIEN. Spanska högstadieelever som vill få bra betyg måste nu erkänna kosmos gudomliga ursprung och inför religionsläraren agera häpna när de tillgodogör sig denna information. Men det nya kravet i läroplanen får samtidigt kritik av vetenskapsmän.