INRIKES Friskolan Thoren Buisness School i Solna har fått ett vitesföreläggande om 500 000 kronor efter att omfattande brister i utbildningen uppdagats.

Tidigare i somras genomförde Skolinspektionen en tillsyn vid friskolan Thoren Business School i Solna, efter att missförhållanden hade rapporterats in.

Myndigheten konstaterade flertalet problem med undervisningen och betygsättningen. Rapporten visar att över hälften av undervisningstimmarna som lagstadgats inte har genomförts.

— Eleverna får inte den utbildning och undervisningstid som de har rätt till. Det gör att de går miste om kunskaper som de ska få inom sin utbildning, säger Maud Karlström som är utredare vid Skolinspektionen till Dagens Nyheter.

I en av kurserna fick eleverna ingen skolförlagd undervisning över huvud taget under hela läsåret. I vissa fall har eleverna inte haft varken lektioner eller hemuppgifter under flera veckors tid. Enligt lärare har det av skolledningen motiverats med ”frihet under ansvar”.

Utöver detta har det också fuskats med hur mycket lektionstid som har rapporterats in och hur mycket som faktiskt har genomförts och betygsättning uppges ske på ofullständigt grundlag.

Därför har Skolinspektionen kommit med ett vitesföreläggande på 500 000 kronor om problemen inte klaras upp innan tionde januari nästa år.

Förra läsåret tjänade företaget Thorengruppen, som äger friskolekedjan, 1,7 miljarder kronor.