FÖRINTELSEKULTEN. I en motion till riksdagen kräver Moderaterna att staten anslår pengar till skolresor för alla unga till koncentrationsläger som Auschwitz.

Den moderate riksdagsledamoten Edward Riedl skriver i en motion till Sveriges riksdag att det blir allt färre ”överlevare” kvar från de ”nazistiska koncentrationslägren” för varje år som går. Han menar att den stora risken med detta är att det kollektiva minnet riskerar att glömma de hemskheter som begicks där.

Det enda sättet att fortsätta att hålla liv i det kollektiva folkminnet av hemskheterna som begicks är enligt Riedl att ”vaccinera kommande generationer” med tillrättalagd kunskap om ”Förintelsen”. Ett viktigt led i detta är att tvinga alla unga att besöka koncentrationsläger som Auschwitz, resor som staten därför bör anslå pengar till, enligt Riedl.

Motionen måste för många av Nordfronts läsare te sig direkt häpnadsväckande. Hur man skulle kunna tvinga på generationer av människor ”minnen” av saker de aldrig upplevt för tankarna till hjärntvätt och totalitära metoder.

När Riedl dessutom själv använder uttrycket att man ska ”vaccinera” in politiskt sanktionerade åsikter och värderingar på den unga befolkningen, blir den bakomliggande agendan ännu tydligare.

Ännu märkligare blir det hela när man konstaterar att de så kallade överlevarna själva har svårt att minnas de påstådda hemskheterna och ändrar innehållet i sina berättelser för varje nytt framträdande. Hur kan man då hävda existensen av ett ”kollektivt minne” som måste hållas vid liv med tvångsmedel som dikterad propaganda och vallade studiebesök?

Sanningen är att det existerar inget sådant som mystiska kollektiva minnen. Det existerar bara fakta och lögner. Fakta är saker som människor vet, som går att ta reda på själv och som går att verifiera och bevisa. Lögner är sådant som ingen minns säkert, som inte går att verifiera eller bevisa, och som behöver upprepas med manisk propaganda för att inte glömmas bort.

Låt istället våra barn få lära sig fakta och ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt till information för att själva kunna förstå världen och forma sin framtid.

Källa:
Anslag för skolresor till Auschwitz Motion 2018/19:1747 av Edward Riedl (M)


  • Publicerad:
    2018-12-03 11:20