FÖRINTELSEMYTEN. Den amerikansk-judiske soldaten Alan Moskin deltog i slutstriderna i Europa 1945. Under 50 år höll han tyst om sina krigsinsatser. Men sedan började han plötsligt minnas ”befrielsen” av arbetslägret Gunskirchen i Österrike.

”Befriaren” Alan Moskin. Skärmdump.

Alan Moskin var en av cirka 500 000 amerikanska judar som deltog på de Allierades sida i andra världskriget. Under 50 års tid sade han inte ett ord om sina krigserfarenheter, inte ens till sin hustru eller till sina döttrar.

Men 1995 hände något. En kvinna vid det lokala Förintelsemuseet, som hört rykten om att Moskin varit med om att befria ett koncentrationsläger, ringde upp honom och ville att han skulle komma och föreläsa för mellanstadieelever. Efter en hel del påtryckningar började plötsligt Moskin minnas väldigt uppseendeväckande saker.

Bland annat minns han tydligt en skylt med texten ”Arbeit Macht Frei” vid ingången till lägret. Han minns också följderna när de amerikanska soldaterna öppnade de rika matförråden och började ge de hungriga fångarna mat:

— De har svultit i veckor och började häva i sig konserverat kött och kål. Och då dog de som flugor. De kvävdes till döds. Det utlöste kaos, säger Moskin.

Att de Allierade styrkorna hade orsakat bristen på livsmedel och mediciner genom att de skurit av alla transportvägar till arbetslägren minns Moskin av naturliga skäl ingenting av.

När Alan Moskin väl började berätta om sin erfarenhet från andra världskriget fanns det inget slut. Vartenda undanträngt minne vällde upp i honom och han bestämde sig för att allt skulle ut. Livet började på nytt den 10 juni 1995. Sedan den dagen har han turnerat i tolv delstater i USA och mött över 75 000 elever.

I en undersökning i september där CNN ”intervjuat” 7 000 européer online (svenskar, polacker, ungrare, britter, tyskar, fransmän och österrikare), kunde tv-kanalen konstatera att mer än en fjärdedel av de tillfrågade ansåg att judar har för mycket makt över affärs- och finansvärlden och nästan en fjärdedel tycker att judar har för mycket makt över världens konflikter och krig.

En annan amerikansk undersökning visade nyligen att tio procent av amerikanerna inte var säkra på att de någonsin hört talas om ”Förintelsen”, och 45 procent kunde inte nämna ett enda förintelseläger.

Detta gör Moskin upprörd:

— Jag blir förbannad när jag hör snack om att judarna kontrollerar medierna och styr det ena och det andra. Ingen gav dem någonting.

Han är också kritisk till att utbildningssystemet inte lyckas övertyga de unga om den enorma betydelsen av ”Förintelsen”.

— Jag är inte alls nöjd, gormar han. När jag säger Pearl Harbor förstår inte eleverna vad jag pratar om. De undervisar inte tillräckligt om andra världskriget eller Förintelsen.

Det faktum att Moskin inte själv mindes något av ”Förintelsen” på 50 år, trots att han varit på plats i Europa 1945, ger ytterligare anledning att betrakta ”överlevares” berättelser med en viss skepsis.

Källa:
Befriaren och överlevaren återförenade som 90-åringar


  • Publicerad:
    2019-04-04 13:40