SAMHÄLLE. Trots allt intensivare judisk propaganda i syfte att upplysa om den så kallade förintelsen, känner de europeiska folken enligt en ny studie inte till särskilt mycket om den.

Enligt en studie genomförd av CNN och ComRes känner en tredjedel av utfrågade européer inte till något alls, eller bara lite, om den så kallade förintelsen av 6 miljoner judar, som under den senaste vändan skall ha utförts i tyska arbetsläger under andra världskriget.

Lika många anser att Israel utnyttjar berättelserna om ”förintelsen” för att rättfärdiga sin inrikes- och utrikespolitik.

En av tjugo europeiska medborgare i de undersökta länderna har aldrig ens hört talas om en ”förintelse”. Särskilt tydligt är detta i Frankrike, där var femte person mellan åldrarna 18 och 34 hävdar att de aldrig har hört talas om saken.

I Österrike, där Adolf Hitler föddes, Tysklands dåvarande rikskansler som av ledande judar anklagas för att ha beordrat den påstådda ”förintelsen”, säger 12 procent av unga människor att de aldrig har hört talas om något sådant som en ”förintelse” av judar. Österrike står också för det största antalet människor som säger att de bara vet ”lite grann” om den; fyra av tio vuxna österrikare ger det svaret.

Trots detta verkar européerna enligt samma studie anse att det finns ett värde i att hålla minnet av den påstådda ”förintelsen” levande. Två tredjedelar säger att sådant hjälper att se till att liknande folkmord på judarna inte ska hända ”igen”. I Polen är andelen utfrågade som har den åsikten hela åttio procent. Polen är hemland för det ikoniska Hollywoodmuseet Auschwitz.

Antisemitism och föreställningar om judar
Även om en genomsnittlig andel på 50 procent av européerna säger att information om ”förintelsen” hjälper för att bekämpa antisemitism, har det inte hindrat att det förekommer antisemitiska åsikter i Europa. 40 procent av de tillfrågade säger att judar i Europa riskeras att drabbas av rasligt betingat våld.

Fyra av tio polacker och ungrare säger att judar har alltför stort inflytande på global handel och på finansvärlden. En av tre personer i samma länder anser att judarna styr för mycket av de globala politiska frågorna.

En femtedel av de tillfrågade i Frankrike, Tyskland och Österrike anser att judar har alltför stort inflytande på massmedierna. En fjärdedel anser att judarna utgör en alltför stor orsak till krig och konflikter.

Samtidigt har européer en låg kännedom om hur många judar det finns i världen. En fjärdedel av ungrarna tror att judarna utgör mer än 20 procent av världens befolkning. Den verkliga andelen är ungefär 0,2 procent.

Den judiska staten Israel är skyldig
28 procent av de tillfrågade säger att den mesta antisemitism som finns i deras respektive länder är en reaktion på den judiska staten Israels politiska aktiviteter. En något mindre andel, 18 procent, anser att antisemitism är ett svar på judars allmänna beteende.

Bara en av tio tillfrågade européer erkänner att de själva hyser negativa åsikter om judar. I Polen är dock 15 procent öppet judefientliga, och i Ungern är andelen 19 procent.

Totalt anser dock en tredjedel av alla tillfrågade européer, vare sig de själva hyser generellt negativa åsikter om judar eller ej, att den judiska staten Israel utnyttjar berättelserna om ”förintelsen” för att rättfärdiga sina handlingar. Denna tredjedel svarande känner alltså till begreppet ”förintelsen” och ska, om svaren är tillförlitliga, utgöra en annan grupp av de tillfrågade än den tredjedel som inte vet vad den så kallade förintelsen är för något.

Studiens resultat baseras på 7 092 intervjuer med vuxna människor. De genomfördes mellan den 7 och 20 september i år i sju länder: Frankrike, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.

Källa:
‘Never heard of it’: Third of Europeans know ‘little’ or ‘nothing’ about Holocaust, survey says


  • Publicerad:
    2018-11-29 07:00